V Tornali obnovujú mestskú záhradu „Zoltánka“ za približne 70-tisíc eur

Mestský park v Tornali, ktorý je historicky previazaný s dejinami mesta, obnovujú. Práce majú byť ukončené ešte tento rok a do revitalizácie má byť preinvestovaných približne 70 tisíc eur. Približne 68-tisíc eur získala samospráva z projektu od Poľnohospodárskej Platobnej Agentúry. Mesto projekt obnovy takzvaného anglického parku kofinancuje sumou necelých dvetisíc eur. Ako pre vobraze.sk priblížil vedúci odboru výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta Robert Mag, v rámci revitalizácie vybudujú chodníky, pergolu a zrealizujú aj mobiliár. „Pri chodníku, ktorý vedie k minerálnym prameňom bude zrekonštruované verejné osvetlenie so solárnym napájaním a LED lampami, osadené nové smetné nádoby i oddychové lavičky. Vybuduje sa malý náučný chodník s informačnými tabuľami vzácnych stromov, ktoré sa tu nachádzajú. Nezabudneme ani na prírodný prameň a potôčik tečúci naprieč parkom – bude upravený a zrealizujeme tu oddychovú zónu,“ uviedol.

V revitalizácii chcú pokračovať

Realizačné práce boli zahájené v auguste a podľa súťažných podmienok by mali byť ukončené do konca tohto roka. Súťaž na dodávateľa vyhrala spoločnosť R&B Intex, ktorá v súčasnosti intenzívne pracuje na vybudovaní hlavného chodníka a tiež na úpravách prírodného prameňa. Počas prác je park, ako aj prechod k minerálnej vode uzavretý pre verejnosť. To ale z ďaleka neznamená, že po ukončení spomínaných prác a realizácii projektu, bude v Zoltánke všetko v kostolnom poriadku.

„Samozrejme máme ešte čo vylepšovať, zrealizovať a obnoviť v našom parku. V ďalšom období chceme dokončiť už začatú výmenu oplotenia parku. Z vlastných zdrojov sme obnovili betónový plot na približne 100 metrovej vzdialenosti, čo je len časť celku. V blízkej budúcnosti bude namontovaný aj kamerový systém v danej lokalite, nakoľko v poslednom období sa tu rozšíril vandalizmus a ničenie spoločných hodnôt. Čaká nás nemalá rekonštrukcia amfiteátra javiska ako aj hľadiska. Musíme si poradiť aj so zrúcaninou niekdajšieho kamenného hradu a jeho okolím, vstupnou bránou a ďalšími a ďalšími detailami,“ – dodáva na vysvetlenie Mag.

Začiatky mestského parku Zoltánka siahajú až do konca 18-ho storočia. Vtedy vytvorený anglický park sa stal najimpozantnejším miestom kúrie Tornallyayovcov. Súčasný názov parku Zoltánka vychádza z mena jeho posledného vlastníka, ktorým bol Zoltán Tornallyay. V parku sa nachádza veľa zaujímavostí. Je tu prírodný prameň čistej vody či vápencová skala so zvyškami sokoliarskeho hradu. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia tu postavili amfiteáter s hľadiskom o kapacite vyše 1 200 miest. Bolo tu letné kino a organizovali tu koncerty a rôzne podujatia kultúrno-spoločenského charakteru. V roku 2004 tento park získal možnosť usporiadať medzinárodný festival národnostných menšín. Vzhľadom na svoj vek sú tu vzácne stromy – platany, ktoré v roku 2016 boli nominované aj do súťaže o titul Strom roka. V parku sa nachádza aj kamenná lavica s obeliskom a reliéfom Bezbradej slečny, pripomínajúcej historické časy z obdobia pádu tatarov.

Zdroj: Laco Polgári (redakčne upravené)