O nás

Vlastník stránky : Občianske združenie OZ V OBRAZE
Dátum registrácie OZ V OBRAZE: 7.6.2021
IČO : 53 805 453 / DIČ: 2121700999
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2914 1972

Predmetom činnosti združenia je podporovať, spájať a vytvárať prostredie pre nestranné a objektívne informovanie verejnosti, kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť a environmentálnu gramotnosť, propagácia regiónov, lokálnych firiem, široká podpora rozvoja ekoturizmu. Združenie má za cieľ vytvárať podmienky pre uspokojovanie potrieb všetkých vekových a sociálnych skupín, vymieňať si poznatky so združeniami a organizáciami v rámci regionálnej, národnej a nadnárodnej spolupráce.

Kontakt na redakciu : redakcia@vobraze.sk
Tel. kontakt redakcia / OZ V OBRAZE : 0951 069 119

Chcete nás podporiť?

V prípade, že nás chcete finančne podporiť akoukoľvek čiastkou, môžete tak urobiť na náš oficiálny bankový účet v ČSOB :
IBAN : SK02 7500 0000 0040 2914 1972
Do správy pre príjemcu prosíme uviesť : FINANČNÝ DAR

Za vašu prípadnú podporu Vám vopred ďakujeme. Prispievate na nezávislú žurnalistiku, ako aj na neskoršie projekty OZ V OBRAZE zamerané na skvalitnenie života v našich regiónoch.

Ostaňte s nami v obraze… Ďakujeme .