Investor Winkelmann odkúpil pri R. Sobote pozemky za vyše 3,5 mil. eur. Prijali prvých zamestnancov

Nemecká skupina Winkelmann Group odkúpila od štátu pozemky pod priemyselným parkom potrebné k výstavbe nového závodu v Rimavskej Sobote. K podpisu zmluvy došlo dnes na mieste budúceho priemyselného parku medzi štátnou spoločnosťou MH Invest a Winkelmann Builging + Industry Slovakia. Približne 25 hektárov odkúpila za 3,5 mil. eur bez DPH, ktorú učil znalecký posudok. Informáciu pre vobraze.sk potvrdil konateľ spoločnosti MH Invest Adrián Jenčo. Ako ďalej uviedol, projekt budovania priemyselného parku v R. Sobote prebieha úspešne. „Naplnili sme ďalší mílnik, fázu, kedy sme podpísali kúpnu zmluvu s firmou Winkelmann, ktorá je prvým investorom v tomto priemyselnom parku a začne tu budovať výrobný závod. Ide o približne štvrtinu pozemkov celého priemyselného parku, o približne 25 hektárov,“ povedal Jenčo. 

V súčasnosti podľa jeho slov robia prípravné práce k výstavbe infraštruktúry, plynu, vody, kanalizácie, elektriny i ciest. „Súčasne firma Winkelman s nami začne budovať haly na pozemkoch, ktoré odkúpili,“ povedal Jenčo a dodal, že v rámci archeologických nálezov na tomto území boli nájdené nálezy zo 4. storočia a išlo zhodou okolností o metalurgiu, ktorej bude aj výroba spoločnosti Winkelmann dosť podobná. Podotkol, že rokujú aj s ďalšími záujemcami o investovanie, zatiaľ ich viac však nekonkretizoval.

„Doteraz sme spokojní s projektom, napriek počiatočným obtiažnostiam sa projekt dostal do pozitívnejšej situácie,“ povedal na stretnutí Christian Gerbaulet zo spoločnosti Winkelman. Ako ďalej potvrdil, na základe podpísanej zmluvy pristúpia k ďalšej stavebnej činnosti, postupne postavia nosné stĺpy a potom kompletnú budovu. Dokončenie celej stavby odhadol na jeseň budúceho roku, kedy by chceli začať aj výrobu. V súčasnosti podľa neho hľadajú zamestnancov. Niektorých už majú a začínajú tréningové cykly a školenia, po ktorých by mali byť zamestnaní. Prvá zamestnankyňa, náborová pracovníčka, bola už prijatá a pôsobí v priestoroch kancelárie na Ulici Povstania v R. Sobote, ktorú mesto prenajalo investorovi do konca marca 2025. Postupne mali zatiaľ prijať asi sedem ďalších pracovníkov zo štyridsiatich plánovaných. Ide prevažne o majstrov montážnych procesov v ľahkom kovospracujúcom priemysle, ktorí by mali pracovať a zaúčať sa určitú dobu aj v iných závodoch spoločnosti Winkelmann.

V súčasnosti prebieha na pozemku pilotáž o hĺbke asi 12 metrov. Postupne sú navrtavané hlboké diery a vyliate železo-betónom.  K poklepaniu základného kameňa by malo dôjsť v najbližších mesiacoch, odhadom v júni.

Foto: MH Invest

Investor má do výstavby potrebnej k rozbehnutiu výroby investovať sumu v hodnote 110 mil. eur a štátna podpora predstavuje niečo cez 40 mil. eur. Pomôcť má vytvoreniu  450 pracovných miest. Vo fabrike sa majú vyrábať zásobníky vody na tepelné čerpadlá. 

Zdroj: vobraze.sk