Hlavná kontrolórka mesta Hnúšťa končí. Poslanci schválili dotácie pre športové kluby i miestne spolky

Na poste hlavnej kontrolórky mesta Hnúšťa končí Anna Baričová. Mestskému zastupiteľstvu i primátorovi písomne oznámila, že sa vzdáva funkcie ku dňu 31. mája. Zastáva ju druhé funkčné obdobie. To druhé plynie Baričovej od prvého júna 2019 a malo trvať do 31. mája 2025. Poslanci zastupiteľstva ju zvolili do funkcie so skráteným pracovným časom v rozsahu 80 percent z ustanoveného týždenného pracovného času, to jest 30 hodín týždenne.

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti na základe odporúčania hodnotiacej komisie schválilo poskytnutie dotácií v rámci podpory športu. Najviac finančných prostriedkov odsúhlasili poslanci pre Futbalový klub Iskra Hnúšťa – 21 400 eur, pre Volejbalový klub Iskra Hnúšťa 9 000 eur a pre Taekwondo klub Hnúšťa 8 500 eur. Ďalej zastupiteľstvo schválilo pre Kick-box Leon Hnúšťa 2500 eur a rovnakú sumu aj pre Fitness klub Iskra Hnúšťa, pre Klub slovenských turistov Hnúšťa 1 300 eur, pre Mestský kynologický klub Hnúšťa 1 100 eur a pre Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa 700 eur. V rámci podpory miestnych spolkov a združení mestské zastupiteľstvo schválilo pre Hnúšťanské labky 4 000 eur, Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých 900 eur, OZ Klub rómskych aktivistov v SR 700 eur a Hornej Rimave 400 eur. Poslanci odsúhlasili dotácie na februárovom rokovaní mestského parlamentu.

A ešte v skratke o niektorých personálnych záležitostiach. Do výberového konania na obsadenie postu riaditeľa/riaditeľky Základnej umeleckej školy Jána Valacha v Hnúšti sa môžu záujemcovia prihlásiť do 30. apríla. Jej súčasnej šéfke Anne Černákovej sa skončí päťročné funkčné obdobie na konci júna.

V uplynulom období došlo k zmenám v orgánoch spoločností zriadených mestom. Členom Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik Hnúšťa sa stal od začiatku marca poslanec Peter Vojtek. Ako zástupcu mesta v nej ho schválilo mestské zastupiteľstvo. Vojtek zložil poslanecký sľub na februárovom rokovaní hnúšťanského mestského zastupiteľstva. Do poslaneckého zboru nastúpil z pozície náhradníka po tom, ako sa poslaneckého mandátu vzdala k 31. januáru z osobných dôvodov Marianna Balašková. Dovtedy bola ona členkou dozornej rady spomínanej spoločnosti. Členmi dozornej rady sú ďalej Hilda Ginisová, Katarína Moncoľová, Marián Petrok a Filip Rohárik.

Hnúšťanský viceprimátor Michal Bagačka už nie je členom a predsedom Dozornej rady Mestskej investičnej spoločnosti (MIS) Hnúšťa. „Vzhľadom na moje nové pracovné zaradenie a pôsobenie oznamujem, že sa vzdávam členstva, ako aj funkcie predsedu Dozornej rady Mestskej investičnej spoločnosti k 29. januáru, oznámil Bagačka, ktorý sa stal od januára riaditeľom pobočky Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote. Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti kooptovalo na svojom februárovom rokovaní namiesto neho za členku Dozornej rady MIS od prvého marca poslankyňu Miroslavu Vargovú. V dozornej rade ďalej sedia poslanci Marián Petrok, Michal Macháček, Viktor Brádňanský a Katarína Moncoľová.

Zdroj: vobraze.sk