Na ZŠ P. Dobšinského v R. Sobote obnovili starý školský sad, vysadili motýliu lúku a dokončili senzorický chodník

Škola disponuje veľkým, zanedbaným, nevyužitým pozemkom – školskou záhradou, ktorý udržujeme len kosením, ale snažíme sa aj o jeho revitalizáciu a prinavrátenie pôvodnej funkcie. Toto bol aj zámer nášho projektu „Dobšinského záhrada“, nielen vytvoriť školskú záhradu, kde by sme mohli pestovať zeleninu, ovocie a bylinky, ale dať jej aj novú funkciu: vybudovať náučno-oddychovú zónu podobnú vidieckej záhrade.

Základná škola Pavla Dobšinského Rimavská Sobota vypracovala projekt „Dobšinského záhrada“, ktorý bol finančne podporený Slovenskou agentúrou životného prostredia v rámci výzvy Zeleného vzdelávacieho fondu. Práce na projekte sme realizovali prostredníctvom záhradníckej firmy, ale aj sami sme priložili ruku k dielu. Žiaci pracovali v rámci školských aktivít a zorganizovali sme aj brigádu rodičov a zamestnancov školy pri prácach na projekte.

Našou snahou bolo starým prvkom záhrady dať nové možnosti využitia. V rámci jednotlivých aktivít sme vybudovali alebo revitalizovali jednotlivé prvky záhrady. Obnovili sme starý školský sad, ktorý sme nazvali Dedkov sad ako symbol spojenia viacerých generácií. Záhradník – ovocinár ošetril zmladzovacím rezom staré stromy v sade. V jeseni boli dosadené nové ovocné stromčeky. Vysadili sme staré, regionálne odrody.

Ak máte záhradu a knižnicu, máte všetko, čo potrebujete.“

Marcus Tullius Cicero, rímsky filozof a štátnik

Revitalizovali sme plochu starého skleníka, kde zostali len jeho betónové základy. V jesennom období bol tento záhon vyčistený od buriny, porýľovaný a bol do pôdy zapracovaný kompost. Na jar sme vysadili liečivé bylinky a koreniny, a takto sme vytvorili Babičkin bylinkový záhon. Bylinky vypestované v tomto záhone nájdu praktické využitie v školskej kuchyni, resp. pozbierané a usušené budú používať deti aj v školskom klube na prípravu čajov.

Ďalšími prvkami v našej záhrade je Živý jedlý plot, ktorý oddeľuje priestor školskej záhrady od okolitej zástavby. Tento živý plot je vysadený z kríkov ríbezlí rôznych odrôd. Pôdu sme si pripravili v jesennom období a na jar sme pôdu urovnali a vysadili sadenice ríbezlí. Žiaci tak budú môcť pozorovať vývin rastlín od kvitnutia až po tvorbu plodov zblízka.

Vhodnú pohľadovú plochu, ktorá bude v ďalšom období ponechaná bez kosenia na samovýsev, bola v jeseni pripravená a na jar obsiata Motýlia lúka. Takto vysiata lúka s rozmanitými kvetmi, dokáže prilákať opeľovače, kvitnutie bude prebiehať počas celej vegetačnej sezóny, a tak podporí biodiverzitu v tomto priestore.

Vybudovali sme Senzorický chodník, ktorý slúži na rozvoj zmyslového vnímania žiakov. Využívať ho budú intaktní žiaci školy aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na podporu a rozvoj zmyslového vnímania. Senzorický chodník môže mať veľmi pozitívny vplyv na vývoj detí. Nielen ten fyzický, ale aj kognitívny. Chodník je budovaný z rôznych materiálov, tak aby deti chôdzou po ňom mohli vnímať okruhliaky z potoka, mäkkosť machu, jemnosť piesku či praskanie šišiek pod nohami.

Zdroj: PR-príspevok, Ing. Erika Demková, Základná škola Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota