Riaditeľ Technických služieb mesta R. Sobota končí

Riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Rimavská Sobota Tibor Barto končí na svojom poste. Ako pre vobraze.sk uviedol šéf Technických služieb mesta, od 1. júna odchádza do dôchodku. „Chcel som odísť, keď mi vznikol nárok. Som na dôchodku vyše štyroch rokov. Už som sa tak rozhodol,“ povedal Tibor Barto. Má 67 rokov a riaditeľom Technických služieb mesta je trinásty rok. Vo všetkých svojich zamestnaniach sa venoval mechanizmom. Podľa jeho slov začínal na Semenárskom štátnom majetku, na úseku mechanizácie a potom v Taurise ako šéf servisu nákladných vozidiel. Odtiaľ prešiel na TSM v R. Sobote.

Počas svojho pôsobenia na poste riaditeľa TSM si zaviedol svoj systém práce a došlo podľa neho k veľa zmenám. „Začali sme robiť aj vývoz TKO, čo predchádzajúce vedenie nerobilo. Sprevádzkovali sme pod novým vedením mesta Kurinec a dali sme do poriadku i mestskú záhradu. Pritom stále je počet zamestnancov rovnaký, ako bol v roku 2010,“ hovorí Barto a dodáva, že okrem toho urobili veľa roboty, zrekonštruovali napríklad strechy na budovách TSM, vymenili okná, či vyasfaltovali dvor. „Bola to však naša práca. Vymenili sme aj techniku, ale väčšinou to boli použité veci. Aj počet ľudí je na doraz,“ dodal. Za jeho vedenia priviezli napríklad smetiarske autá zo zahraničia, autobusy či výletný vláčik. Medzery vo fungovaní Barto naopak vidí vo financovaní organizácie. „Bolo by pridať v príspevkoch, lebo sa tu živorí,“ doplnil.

Rimavskosobotská samospráva vypísala výberové konanie na post riaditeľa TSM. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 23. júna a svoju žiadosť doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke do kancelárie primátora. Ako pre vobraze.sk uviedol primátor R. Soboty Jozef Šimko, rozhodnutie riaditeľa Tibora Barta rešpektoval. „Od 1. júna niekoho poverím a potom výsledky výberového konania predložím poslancom, lebo to patrí pod kontrolu poslancov mestského zastupiteľstva,“ priblížil Šimko.

Platové podmienky:

výška platu podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od odpracovaných rokov a odborných skúseností z praxe

Požadované kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
ukončené úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

Ďalšie požiadavky:

  • najmenej 5 roky praxe, prax v riadiacej funkcii vítaná
  • bezúhonnosť
  • znalosť platnej legislatívy a problematiky v uvedenej oblasti
  • znalosť alebo orientácia v miestnej stratégii nakladania s odpadmi, v spravovaní a údržbe miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, údržby verejnej zelene, prevádzky cintorínskych služieb, prevádzky telovýchovných a športových zariadení a ostatných činností, ktoré Technické služby mesta Rimavská Sobota zabezpečujú
  • znalosť zákona o majetku obcí a znalosť zákona o verejnom obstarávaní – vítaná
  • profesionálny prístup, manažérske a organizačné schopnosti
  • zvládanie záťažových situácií
  • užívateľská znalosť práce s PC a internetom
  • vodičský preukaz skupiny „B“

Zdroj: vobraze.sk, rimavskasobota.sk