Zhotoviteľ výstavby kruhovej križovatky na Sobôtke si prevzal stavenisko. Vyjadril sa k lehote jej dokončenia

križvatka Sobôtka

Podľa zmluvy o dielo je lehota na výstavbu kruhovej križovatky na Sobôtke v Rimavskej Sobote dvanásť mesiacov. Na základe výsledkov verejného obstarávania ju zrealizuje spoločnosť OHLA ŽS so sídlom v Česku. „Budeme robiť všetko pre to, aby sme lehotu výstavby skrátili. Bude záležať na rôznych vonkajších vplyvoch a hlavne bude závisieť od zimných podmienok,“ uviedol pre vobraze.sk riaditeľ Divízie Slovensko OHLA ŽS Róbert Latiak. Potvrdil, že si prebrali stavenisko v piatok 23. júna. „Žiadali sme investora o digitálne podklady. Pripravujeme projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, pripravujeme návrh dopravného značenia, ktorý musí byť odsúhlasený. Následne začnú preložky inžiniersky sietí, kde sa budeme snažiť čo najmenej ovplyvniť miestnu dopravu. A prvé zemné práce predpokladáme v ôsmom mesiaci,“ priblížil Latiak.

Vodičov neminú obmedzenia. „Pripravujeme spolu s projektantom nový plán organizácie dopravy. Po jeho odsúhlasení budeme vedieť konkrétnejšie,“ reagoval Róbert Latiak.

Stavebné práce sa týkajú rekonštrukcie križovatky ciest I/16, I/72 a II/531. Zmluvná cena diela je s DPH 3 828 000 eur. „Nevyhovujúci technický stav súčasnej križovatky, ktorý sa bude do budúcnosti ďalej zhoršovať, viedol k novému technickému návrhu križovatky. Posúdený bol technický návrh križovatky ako turbo – okružnej, ktorý sa javí ako najvhodnejšie riešenie aj do ďalekej budúcnosti,“ uvádza sa v predmete zmluvy o dielo medzi Slovenskou správou ciest a spoločnosťou OLHA ŽS.

„Lehota výstavby dvanásť mesiacov sa bude počítať od momentu, kedy dá stavebný dozor pokyn na začatie stavebných prác,“ ozrejmil pre vobraze.sk hovorca Slovenskej správy ciest Martin Guzi. Podľa jeho vyjadrenia sa do lehoty dvanásť mesiacov nezapočítava doba prerušenia prác. Už vlani Guzi uviedol, že stavba bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie. Na Sobôtke pribudne v rámci rekonštrukcie aj protihluková stena i priechod pre chodcov.

Zdroj: vobraze.sk