Nový primátor Hnúšte Pliešovský a poslanci sa ujali funkcií

Martin Pliešovský zložil na včerajšom ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hnúšti sľub a ujal sa funkcie primátora mesta. Vystriedal na tomto poste Romana Lebedu. Sľub zložili a osvedčenie si prevzali všetci zvolení poslanci. Keďže Pliešovského (SNS) zvolili Hnúšťania jednak za primátora, ale tiež za poslanca, čo nie je zlučiteľné, do zastupiteľského zboru sa z pozície prvej náhradníčky posunula Erika Morová.
Hnúšťanské mestské zastupiteľstvo tvorí jedenásť zástupcov občanov: Michal Bagačka (Hlas – SD), Danka Kiráľová (nezávislá), Marián Petrok (Demokrati Slovenska), Marianna Balašková (nezávislá), Hilda Ginisová (KDH), Filip Rohárik (nezávislý), Michal Macháček (nezávislý), Miroslava Vargová (nezávislá), Viktor Brádňanský (nezávislý), Katarína Moncoľová (nezávislá) a spomínaná Morová (nezávislá).

Viceprimátorom Hnúšte sa stal Bagačka, ktorý získal najviac hlasov spomedzi poslancov. „Rozsah zastupovania určím písomným poverením,“ podotkol Pliešovský, ktorý už po voľbách avizoval, že práve Bagačka bude jeho zástupcom. Mestské zastupiteľstvo poverilo poslanca Petroka zvolávaním a vedením mestského zastupiteľstva v určitých prípadoch.

V Hnúšti už nebudú mať mestskú radu. Nový primátor uviedol, že medzi poslancami je všeobecná dohoda o tom, že v tomto volebnom období nezriadia mestskú radu. Následne všetkých jedenásť poslancov takto aj hlasovalo. Funkciou sobášiacich boli poverení poslanci Bagačka, Balašková a Petrok. Sobášiacim je zo zákona tiež primátor mesta.

Mestské zastupiteľstvo schválilo päť predsedov komisií pri mestskom zastupiteľstve. Šéfkou finančnej sa stala Danka Kiráľová, komisiu investícií a správy majetku povedie Michal Bagačka, za predsedu komisie školstva, kultúry a športu zvolili poslanci Mariána Petroka, za šéfku komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a nájomné bývanie Katarínu Moncoľovú a komisiu ochrany verejného poriadku povedie Erika Morová.
Mestské zastupiteľstvo ďalej zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií. Jej členmi sa stali Michal Bagačka, Hilda Ginisová, Marián Petrok (ako zástupcovia politických strán) a z nezávislých poslancov Danka Kiráľová i Michal Macháček.Poslanci odsúhlasili Martinovi Pliešovskému plat vo výške 3149 eur. Zastupiteľstvo poskytne náhradu platu za nevyčerpanú pomernú časť dovolenky v rozsahu 24.5 dňa doterajšiemu primátorovi Romanovi Lebedovi.

V októbrových komunálnych voľbách sa o funkciu primátora Hnúšte uchádzali Martin Pliešovský, Roman Lebeda (nezávislý) a Peter Fačka (nezávislý).

Zdroj: vobraze.sk, foto: FB Roman Lebeda a album Martin Piešovský