Poslanci v R. Sobote sa zaoberali zložením komisií. Mestskú radu nezriadili

V úvode včerajšieho rokovania Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote zložil poslanecký sľub Štefan Tankó, ktorý sa nezúčastnil na ustanovujúcom zasadnutí 14. novembra. V zastupiteľskom zbore vznikol nový poslanecký klub – Spolu sme Sobota, ktorého predsedom je Roman Vaľo a členmi Radovan Ceglédy, Michal Demeter, Pavel Zvara a spomínaný Tankó. V Rimavskej Sobote nebude vo volebnom období 2022-2026 fungovať mestská rada. Poslanci rozhodovali o dvoch možnostiach – zriadiť alebo nezriadiť ju.

V diskusii k tomuto bodu primátor Jozef Šimko poznamenal, že mestská rada je len poradný orgán primátora a viaceré mestá v okolí ju nemajú. Ako príklad uviedol Lučenec. Zároveň dodal, že ak by poslanecký zbor radu zrušil, niektoré jej kompetencie sa môžu previesť na mestské zastupiteľstvo, prípadne na primátora. Schváliť by sa to mohlo na niektorom z najbližších zasadnutí mestského parlamentu. Poslanecký zbor nakoniec schválil alternatívu nezriadiť mestskú radu. Za boli jedenásti, proti štyria a traja poslanci sa zdržali.

Zriadili 11 komisií
Rimavskosobotskí poslanci na svojom rokovaní zároveň zriadili jedenásť stálych komisií a zvolili ich členov. Zatiaľ nebola vytvorená komisia sťažností. Komisie budú pracovať v novom volebnom období v nasledovnom zložení.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: zatiaľ je bez predsedu, členovia Anna Šimková, Štefan Baláž, Michal Slovák, Viliam Vaš, Tomáš Sliva, Peter Gulik, Obaidullah Mir a Radovan Ceglédy.


Komisia finančná: Zsolt Fӧzӧ – predseda, členovia sú Anna Šimková, Attila Halász, Viliam Vaš, Norbert Kuzma, Zoltán Bán, Aneta Vargicová, Michal Demeter a Daniel Csúr.
Komisia školstva a kultúry: Zoltán Cziprusz – predseda, Ladislav Rigó, Mária Páko, Branislav Bukviar, Marian Hrinko, Jaroslav Bagačka, Lukáš Kvietok, Roman Slanina a Miriam Szántóová.
Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality: Viliam Vaš – predseda, Jozef Tóth, Ján Karas, Lenka Lásová, Jana Kišová, Pavel Dzuroška, Csaba Kusza, Ján Caban a Gabriel Szántó.


Komisia pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu: Pavol Zvara – predseda, Jozef Hrablay, Mikuláš Csirmaz, Zoltán Molnár, Krisztián Szabó, Enikő Mag, Fodor, Obaidullah Mir, Ján Séleš a Andrej Boros.
Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky: Štefan Baláž – predseda, Elena Tóthová, Ida Melichová, Viera Dankovičová, Henrieta Dibdiaková, Ľubica Polláková, Karol Paliaš, Branislav Veselko a Elena Lacko Martinovičová.
Komisia výstavby, dopravy a územného plánovania: Peter Gulik – predseda, Tomás Básti, Zoltán Máté, Tomás Máté, Krisztián Szabó, Tibor Mihály, Eva Bornayová, Roman Vaľo a Miroslav Úradník.
Komisia – Zbor pre občianske záležitosti: Erika Juhászová – predseda, Mária Páková, Elvíra Povinská, Etela Gyurkeová, Eva Čarnoká, Viera Dankovičová a Ivan Hazucha.

Komisia bytová: Obaidullah Mir – predseda, Elena Tóthová, Marta Kanalová, Robert Szókovács, Igor Olšiak, Henrieta Dibdiaková, Ján Michalík, Jaroslav Matzenauer a Ivetta Ferenczová.
Komisia mládeže a športu: Michal Slovák – predseda, Ferenc Auxt, Tibor Lévay, Ivana Pivarníková, Ivan Pivník, Peter Oros, Dávid Šesták, Tibor Figei a Ondrej Bakša.
Komisia pôdohospodárstva, lesného hospodárstva a životného prostredia: Attila Halász – predseda, Tomáš Sliva, Jozef Juhász, Ladislav Rigó, František Tóth, Ivan Hazucha, Peter Pavlenka, Štefan Tankó a Valér Cmorík.

Pribudol jeden výbor mestskej časti
Následne poslanci delegovali nových členov do orgánov školskej samosprávy a škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Rozhodli aj o zriadení výborov mestských časti. Vo volebnom období 2022-2026 ich bude pracovať celkovo jedenásť, po novom pribudol VMČ Sobôtka-Kľačany. Poslanecký zbor zároveň schválil zvolať zhromaždenia obyvateľov mesta a mestských častí na január a február budúceho roka. V ďalšej časti rokovania bol poslanec Ferencz Auxt zvolený do dozornej rady STEFE namiesto Roberta Kuvika, ktorý už nie je poslancom. Zastupiteľstvo schválilo primátorovi Jozefovi Šimkovi mesačný plat vo výške minimálnej mzdy, keďže zároveň vykonáva funkciu poslanca Národnej rady SR.

Zdroj: vobraze.sk