V Hnúšti klesne počet poslancov

V Hnúšti budú mať nižší počet poslancov. Na júnovom rokovaní o tom rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Namiesto trinástich ho budú v novom volebnom období tvoriť jedenásti poslanci. Komunálne voľby sa uskutočnia 29. októbra. Ďalšia zmena sa týka toho, že v Hnúšti budú mať len jeden volebný obvod a nie dva, ako tomu bolo pred štyrmi rokmi. S návrhom na tieto zmeny prišiel poslanec Grigorij Šamin.

V novembri 2018 boli v prvom volebnom obvode zvolení desiati poslanci a v druhom traja. Poslanec Matúš Golian na rokovaní mestského parlamentu tento týždeň navrhoval, aby zostali dva volebné obvody a trinásť poslancov, ale jeho návrh nezískal dostatočnú podporu prítomných poslancov.

Vzhľadom na počet obyvateľov Hnúšte mohlo mestské zastupiteľstvo určiť najmenej jedenásť a najviac trinásť volených zástupcov občanov. Zastupiteľstvo teda rozhodlo, že ich bude jedenásť. Hnúšťa mala k 1. máju tohto roka aj s jej mestskými časťami 6 712 obyvateľov.

Mestský parlament v Hnúšti tvoria v aktuálnom volebnom období títo poslanci: Martin Pliešovský, Danka Kiráľová, Grigorij Šamin, Marian Petrok, Hilda Ginisová, Marianna Balašková, Katarína Moncoľová, Ľubica Zollerová, Miroslava Vargová, Margita Féderová, Janka Vinclavová, Matúš Golian a Erika Morová.

Základné informácie

Kandidátnu listinu pre voľby primátora či starostu, ako aj poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev je potrebné doručiť najneskôr 30. augusta tohto roka.

Právo voliť do orgánov samosprávy miest a obcí má občan SR a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v meste, respektíve v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za mestského/obecného poslanca môže byť zvolený obyvateľ, ktorý má trvalý pobyt v meste/obci, kde kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov. Za primátora/starostu môže byť zvolený obyvateľ mesta/obce, kde má trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Zdroj: vobraze.sk, MV SR