V R. Sobote vypiľujú stromy v okolí plynovodu. Nový strih dostávajú i stromy na Hlavnom námestí

Na rôznych miestach v Rimavskej Sobote vypiľujú stromy. Dôvodom je bezpečnostné riziko prevádzky plynovodu. Z tohto dôvodu v meste v priebehu januára dochádza k odstráneniu až takmer stovky drevín. Vypílené takto boli smreky, tuje, brezy či borovice. 
V uplynulých dňoch to bolo napríklad viac ako desať ihličnanov pred bytovým domom na Malohontskej ulici. Obyvateľov bytovky o tom informovali oznamom na vchodových dverách. Ako pre vobraze.sk priblížil manažér externej komunikácie spoločnosti SPP Milan Vanga, predmetné dreviny boli situované priamo nad existujúcim plynovodom, respektíve tesne vedľa neho. „Predstavovali neakceptovateľné riziko a museli byť z dôvodu bezpečnosti odstránené,“ uviedol. Z tohto dôvodu bolo vypílených aj 45 stromov na Hostinského ulici, niektoré z nich boli aj pred budovou Okresného riaditeľstva PZ. 

„Rastúce korene vyvíjajú veľký tlak na potrubie, čím môžu spôsobiť jeho deformáciu a poškodenie. K ešte väčšiemu poškodeniu môže dôjsť, keď je strom vyvrátený počas búrky, či veternej smršti. Korene vyvráteného stromu môžu porušiť, alebo pretrhnúť plynové potrubie. Známe sú prípady poškodenia plynovodu po zásahu bleskom blízko rastúceho stromu pri plynovode. Zároveň tieto dreviny sťažujú, respektíve znemožňujú prístup prevádzkovateľa distribučnej siete k plynovodu za účelom výkonu povolenej činnosti, ktorou zabezpečuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku plynovodu,“ vysvetlil Milan Vanga. Podotkol, že každú drevinu vopred presne špecifikujú, označia a následne zaradia do skupiny rizikových drevín. „Až po stanovení kritickej hranice drevín, ktoré predstavujú neakceptovateľné riziko pre prevádzku dotknutých plynárenských zariadení, pristupujeme k výrubu. Ten spravidla realizuje zmluvný dodávateľ. V prípade Rimavskej Soboty sú to dvaja zmluvní dodávatelia,“ doplnil.

K náhradnej výsadbe podľa manažéra externej komunikácie spoločnosti SPP nedôjde. Ako vysvetlil, dreviny boli vysadené a nachádzajú sa v ochrannom pásme plynovodu v rozpore so zákonom. „Podľa platnej právnej úpravy sa nevyžaduje náhradná výsadba, lebo realizujeme výrub za účelom zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky plynárenských zariadení,“ hovorí a zdôrazňuje na nevyhnutnosť vytyčovania inžinierskych sietí pred každým zámerom novej výsadby.

S odvozom vyrúbaných drevín pomáhajú pracovníci TSM Rimavská Sobota. Podľa slov Attilu Šimka, ktorý je poverený vedením TSM Rimavská Sobota, orez stromov či výrub na základe nariadení robia aj pracovníci tejto mestskej organizácie. Tí opiľovali tento týždeň vysoký strom, lipu na Hlavnom námestí pri kostole. Upravovali aj koruny nižších stromov, ktoré sú vysadené okolo námestia a v lete prinášajú tieň. O inom väčšom výrube zo strany samosprávy poverený riaditeľ TSM nevedel. Posledne sa tak stalo pred rokom, kedy došlo k masívnemu vypíleniu drevín na Gorkého ulici, pribudlo tam už aj nové stromoradie. Ide o 60 kusov stromov, ktoré esteticky aj rozmerovo majú viac vyhovovať mestskému prostrediu.

Zdroj: vobraze.sk