V R. Sobote si pripomenuli sedemdesiat rokov osvety a podpory neprofesionálnemu umeniu + foto a video

V rimavskosobotskom Dome osvety si pripomenuli činnosť bývalých pracovníkov i riaditeľov, ktorí boli oporou neprofesionálnemu umeniu v regióne. Venovali sa širokej ponuke divadla, folklóru, literatúry, či rozličným súťažiam. Pri príležitosti sedemdesiateho výročia osvetovej činnosti si súčasní osvetári uctili kolegov pripraveným programom, kvetom či upomienkovým predmetom. Ako na podujatí odznelo, poďakovanie patrí aj rodinným príslušníkom, ktorí boli roky ústretoví voči svojim polovičkám, nakoľko kultúrne podujatia a umenie je väčšinou aktivitou vo voľnom čase i po víkendoch.

Medzi pozvanými hosťami bol aj Dušan Manica, či bývalá riaditeľka Elena Hroncová, ako aj Anna Hanušová. Ako pre vobraze.sk Hanušová uviedla, Domu osvety a jej pracovníkom praje do ďalších rokov, hlavne aby mali aj naďalej lásku k ľuďom, aby čo najviac navštevovali ľudí po obciach. „V dedinách sú tak vďační, keď si ich niekto všimne, že vedia, že niekto spieva, tancuje. Treba získavať šikovných ľudí, lebo o tom je naša robota, hlavne s ľuďmi,“ priblížila zo skúseností Hanušová, ktorá už približne 20 rokov nepracuje na osvete. Ako spomenula, venuje sa záhrade a manželovi.

Zaspomínala aj na časy svojho predchodcu, Arpáda Hanka, na ktorého si už spomenuli na slávnostnej minulotýždňovej udalosti in memoriam. Bol prvým oficiálnym riaditeľom Okresného domu osvety v Rimavskej Sobote. „Za jeho vedenia sme museli byť trikrát do týždňa na dedinách. Poznali sme všetkých kultúrnikov, každého vedúceho a oni si už potom v dedine pohľadali ďalej ľudí, aby sme sa s nimi stretávali. „Keď videli, že sme sa o nich zaujímali a stretávali sa s nimi, tak začali mať väčší záujem a bolo to čoraz častejšie. Začínali nacvičovať divadlá, organizovať výročia. Vtedy sa oživilo veľa divadiel na dedinách,“ spomenula k podpore neprofesionálneho umenia.

Z písomných spomienok Arpáda Hanka sa dozvedáme, že po roku 1960 sa začalo s budovaním a v pravom zmysle slova s rozvojom osvety – vybudovali sa výtvarné dielne so strojmi na rozmnožovanie tlačív a názornej agitácie, organizačne vznikli dve oddelenia – záujmovo – umeleckej činnosti a oddelenie mimoškolskej výchovy a vzdelávania dospelých. Pre širokú verejnosť sa organizovali rôzne vzdelávacie kurzy – šitia, varenia, pletenia a mnohé ďalšie. „Nastúpilo obdobie uctievania si významných historických udalostí spojených s bohatým kultúrnym programom, odhaľovanie pamätných tabúľ a pomníkov,“ odznelo v príhovore. Na úseku záujmovej umeleckej činnosti venovali pozornosť najmä vtedy už existujúcich súborom, napríklad Čierťazeň zo Šafárikova (Tornale), spevokolom, dychovým hudbám, i divadelným súborom. V roku 1970 začal v sále Domu osvety svoju činnosť folklórny súbor Rimavan, pri zrode ktorého stáli Štefan Baláž, Dušan Manica a Ladislav Zákalický.

Na podujatí bol aj dlhoročný fotograf a kameraman Jozef Tokár, ktorý bol tiež osvetovým pracovníkom. Aj počas tejto slávnostnej udalosti mu v rukách nechýbala kamera.

Najväčší rozkvet zažilo zariadenie Domu osvety pod vedením Eleny Hroncovej, ktorá pôsobila na pste riaditeľky od roku 1976. Je bývalou učiteľkou a kultúrno – výchovnou pracovníčkou, zanietenou folkloristkou. Za jej pôsobenia sa podarilo vybudovať novú administratívnu budovu, ako prístavbu k starej budove Domu osvety, na ten čas s modernými výtvarnými dielňami. Začali sa organizovať veľké celoslovenské podujatia a v roku 1978 sa začala písať história Gemerských folklórnych slávností v Klenovci.

Začiatky osvetovej činnosti ako inštitúcie siahajú do roku 1952. Vo vedení osvety pracoval Ján Babic, potom prvým riaditeľom bol spomínaný Arpád Hank, a potom to boli Elena Hroncová, Milan Petro, Rudolf Stehlík, Anna Hanušová. Gemersko – malohontské osvetové stredisko, kultúrnu inštitúciu Banskobystrického samosprávneho kraja, vedie už takmer 20 rokov riaditeľka Darina Kišáková. V budove osvety zo začiatku sídlilo aj Mestské kultúrne stredisko pod vedením Dušana Manicu či Štefana Baláža.

„Osveta sa robila aj predtým, len 70 rokov je inštitucionalizovaná. Má veľký význam, aj keď si to mnohí ľudia neuvedomujú, že je potrebné, aby sa ľudia vedeli prejaviť vo všetkých žánroch umenia, aj keď nie sú profesionáli. Je to ich záujmová činnosť a je to dôležité, aby sa vedeli realizovať. A my sme tu na to, aby sme im pomohli v prezentácii či usmernení a v odbornej stránke,“ povedala pre vobraze.sk riaditeľka Darina Kišáková. Ako zdôrazňuje, ich úlohou je zachovávať, šíriť a zveľaďovať. Medzi srdcu najbližšie podujatia zaradila všetky akcie, ktoré majú tradíciu, ale napríklad aj relatívne nové podujatie na Kraskove, historický festival. „Pri našej práci nezabúdame na našich národných dejateľov a venujeme sa všetkým skupinám od detí po seniorov, rovnako aj menšinovým kultúram či zdravotne a sociálne znevýhodneným záujemcom,“ dodala. Upramila aj pozornosť na sériu divadelných predstavení, ktoré aktuálne organizujú v nových priestoroch.

Dom osvety na Jesenského ulici v Rimavskej Sobote má nový šat. Budova bola zrekonštruovaná z vonku, i z vnútra. Vynovený bol aj dvor, kancelárie či spoločenská sála, ktorá má veľmi dobrú akustiku, priam chrámovú.

V bohatom kultúrnom programe účinkovala Eva Čarnoká a Elvíra Povinská, Stanislava Zvarová s dcérou Luciou. Pozdraviť prišli aj zakladajúci členovia FS Rimavan a tiež hudobná kapela zo ZUŠ v Rimavskej Sobote, ktorú vedú padagógovia Ján Csízi a Jozef Gödri, FS Vepor, Michaela Pockľanová a záver slávnostného programu patril FS Háj.

Zdroj: vobraze.sk, foto: Gabriela Tóčiková