Vláda schválila investičnú pomoc pre spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia

Poverená vláda Ľudovíta Ódora schválila na dnešnom rokovaní poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia. Tá predstavuje v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 41 249 000 eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok. Dotácia bola schválená na podporu realizácie investičného zámeru v Rimavskej Sobote. O investičnú pomoc požiadala spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia.

Podľa materiálov na rokovanie vlády je predmetom investičného zámeru prijímateľa zriadenie novej prevádzkarne na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou. „V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ plánuje výstavbu novej výrobnej haly a obstaranie nového strojového zariadenia do novozriadenej prevádzkarne,“ uvádza sa v podkladoch pre členov vládneho kabinetu.

Podľa predkladacej správy pri realizácii investičného zámeru „prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 110 117 898 eur v období rokov 2023 až 2025“. Ako sa v nej ďalej uvádza, v priamej súvislosti s investičným zámerom „bude vytvorených 452 nových pracovných miest do konca roku 2025″.

„Navrhovaná investičná pomoc spĺňa definičné znaky investičnej pomoci, ktorej predmetom je zriadenie novej prevádzkarne na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou,“ píše sa v materiáli na rokovanie vlády.

Spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia má pôsobiť vo vznikajúcom rimavskosobotskom priemyselnom parku.

Zdroj: vobraze.sk, Úrad vlády SR