R. Sobota poskytne investorovi kancelárske priestory, zabezpečia i nové autobusové linky. Dohodu o spolupráci uzatvárajú na štyridsať rokov

Rimavskosobotská samospráva poskytne nemeckému investorovi Winkelmann Building + Industry Slovakia kancelárske priestory, zabezpečí i nové verejné autobusové linky do budúceho priemyselného parku. Vyplýva to zo zmluvy o spolupráci medzi investorom a rimavskosobotskou samosprávou. Zhodli sa na tom všetci prítomní poslanci na utorkovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Konalo sa popoludní v budove mestského úradu. Ako vyplýva zo zmluvy, nové linky spájajúce kľúčové dopravné uzly, najmä hlavnú autobusovú a vlakovú stanicu s priemyselným parkom majú vzniknúť najneskôr do 1. januára 2025. Pri parku má vzniknúť aj autobusová zastávka. Investor avizuje pri R. Sobote vytvoriť závod pre zásobníky vody technologických systémov vykurovania a zásobovania teplou vodou.  Samospráva sa podľa zmluvy zaväzuje v prípade nesplnenia dohôd investora odškodniť.

V rámci podpory má mesto prenajať investorovi kancelárske priestory na Ulici Povstania pre zamestnancov v termíne od 1. apríla 2024 do 31. marca 2025 s celkovou plochou najmenej 50 m2. Poslanci rovnako odsúhlasili aj financie na obnovu týchto priestorov v hodnote 20 tisíc eur. V tejto hodnote majú byť na základe požiadaviek investora vymenené podlahy či okná. „Cenové ponuky sme už dostali,“ informovala na rokovaní vedúca odboru rozvoja mesta Eva Muráriková. Ako dodala, po návšteve priestorov určených na prenájom ešte predpokladajú náklady spojené s obnovou a rozšírením toaliet. Investor je pritom povinný uhradiť všetky náklady spojené s prevádzkou počas doby zapožičania. 

V rovnakom termíne má samospráva pomôcť napríklad pri rezerváciách ubytovaní na území mesta v počte do 130 lôžok. „Mesto nebude niesť žiadne náklady/výdavky spojené s prenájmom ubytovania spoločnosťou vrátane rezervačných poplatkov, zálohových platieb atď,“ uvádza sa v dvojjazyčnej zmluve.   

Podpora sa má týkať aj posilnenia a zlepšenia kvality vzdelávania v anglickom jazyku v meste, ako aj organizovaní prezentácií na školách. Investor počíta aj s tým, že samospráva zabezpečí prostredníctvom svojich príslušných orgánov požadovanú spoluprácu potrebnú na to, aby získali stavebné povolenia, environmentálne povolenia a iné súvisiace povolenia, rozhodnutia alebo dokumenty najneskôr v minimálnom čase povolenom právnymi predpismi, v prípade a v rámci rozsahu kompetencie mesta.
 
Dohoda o spolupráci sa uzatvára na dobu určitú, a to štyridsať rokov odo dňa jej účinnosti. Podobná zmluva o spolupráci s investorom má byť uzavretá aj na úrovni investora a Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Nemecký investor bol v R. Sobote predstavený tento rok. Avizované náklady na realizáciu investičného projektu boli avizované v hodnote minimálne hodnotu 110 117 898 eur. V priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu má žiadateľ vytvoriť 452 nových pracovných miest. Podľa plánu majú byť v tomto roku vytvorené dve nové pracovné miesta, v budúcom ich má byť 107 a v ďalšom 343. Začiatok výstavby priemyselného parku v R. Sobote smerom na obec Čerenčany naplánovali na september.

Zdroj: vobraze.sk