V okrese R. Sobota sú tri odolné úkryty a jeden plynotesný + video

úkryt v budove bývalého župného domu
Odolný úkryt Rimavská Sobota v budove bývalého župného domu

V okrese Rimavská Sobota sú tri odolné úkryty. Nachádzajú sa v centre okresu. Jeden plynotesný je na severe okresu v Hačave. Ako ďalej pre vobraze.sk vysvetlil Karol Anger, vedúci odboru krízového riadenia na Okresnom úrade Rimavská Sobota, najväčší z trojice týchto odolných úkrytov je v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Nachádza sa na Čerenčianskej ulici v R. Sobote a jeho kapacita je v prípade potreby 150 osôb. V čase mieru je využívaný ako archív.

Kapacitu 100 osôb má odolný úkryt v budove bývalého župného domu. Vlastníkom je mesto Rimavská Sobota. Ako to v pivničných priestoroch vyzerá, sme sa boli pozrieť nedávno. Kapaciu okolo 80 osôb má úkryt v nemocnici. Okrem nich je podľa Angera aj jeden plynotesný úkryt v objekte spoločnosti Intocast Slovakia, prevádzkareň  Hačava (Hnúšťa). 

„Všetky uvedené úkryty slúžia pre ukrytie zamestnancov objektov. Úkryty Nemocnica Rimavská Sobota, ÚPSVaR Rimavská Sobota a Intocast Hačava sú v prevádzkyschopnom stave,“ avizuje vedúci odboru krízového riadenia. Okrem spomínaných úkrytov sa v prípade vzniku mimoriadnej udalosti organizuje ukrytie obyvateľstva v ochranných stavbách typu „jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne“ (JÚBS).  Tie sú v R. Sobote a jej mestských častiach na viacerých miestach. „Mesto Rimavská Sobota má v rámci plánu ochrany obyvateľstva spracovaný aj plán ukrytia, súčasťou ktorého je aj grafický plán ukrytia, kde sú všetky plánované úkryty pre obyvateľstvo zakreslené v mapách mesta,“ dodal Anger.

Odolný úkryt zo 70-tych rokov sa v R. Sobote nachádza v budove bývalého župného úradu. V súčasnosti je budova už pár rokov uzavretá, nie je využívaná a chátra. Ako to v ňom vyzerá, si môžete pozrieť v našom videu.

Odolný úkryt Rimavská Sobota v budove bývalého župného domu

V starých záznamoch sme našli informácie o revízii tesnosti či funkčnosti filtračného zariadenia, ako aj kontrolách vlhkosti, ktorá prekračuje 80 percent. Tento stav sa odráža aj na drevenom zariadení, ktoré je znehodnotené. Viac o tomto úkryte sa dočítete v predošlom príspevku. 

Nazreli sme do odolného úkrytu v Rimavskej Sobote + foto
Budova s historickým významom zíva prázdnotou. Strecha je v havarijnom stave 

Zdroj: vobraze.sk