Nazreli sme do odolného úkrytu v Rimavskej Sobote + foto

Pancierové dvere, za ktoré veľa ľudí nemalo možnosť nazrieť. Úkryt zo 70-tych rokov bol určený na záložné sídlo riadenia v prípade vojenského konfliktu. Vchádzame cez stovky kíl ťažké dvere, ktoré aj v súčasnej dobe vyvolávajú otázku, ako ich tam do stiesnených priestorov vedeli dostať. Pokračujeme dekontaminačnou miestnosťou so sprchou, ktorá bola funkčná. Nazreli sme aj za dvere s filtračným zariadením.

Toto všetko je súčasťou podzemných pivničných priestorov odolného úkrytu.  Nachádza sa v budove bývalého župného úradu, ktorá je však v súčasnosti už pár rokov uzavretá, nie je využívaná a chátra.

V starých záznamoch nachádzame informácie o revízii tesnosti či funkčnosti filtračného zariadenia, ako aj kontrolách vlhkosti, ktorá prekračuje 80 percent. Tento stav sa odráža aj na drevenom zariadení, ktoré je znehodnotené. Ako pre vobraze.sk ďalej vysvetlil Karol Anger, vedúci odboru krízového riadenia na Okresnom úrade Rimavská Sobota, filtrácia je na elektrinu, ale aj na manuálny pohon, ak by došlo k výpadku. Okresný úrad tieto priestory užíval desaťročia, kým sa nepresťahovali do novej budovy. Priestory podľa jeho slov slúžili ako odolný úkryt v prípade vojenského konfliktu pre členov krízového štábu.

„Ako sme sa presťahovali, tak už nie je právny vzťah medzi ministerstvom vnútra a mestom. Tým pádom účel nie je definovaný a mesto si ho môže využiť na vlastné účely v plánoch ukrytia, akým spôsobom uzná za vhodné,“ priblížil.

Budova s historickým významom zíva prázdnotou. Strecha je v havarijnom stave 

Úkryt bol podľa informácií vedúceho krízového riadenia postavený v roku 1972, v tom čase proti Západu, pre prípad vojnového konfliktu. „Má samostatnú filtráciu vzduchu, ventiláciu a veľké uhlíkové filtre. Sú tam aj únikové východy v podobe núdzových výlezov pre prípad zavalenia vchodov,“ podotkol.

V pivničných priestoroch sme našli viacero káblových telefónov, stojany na mapy, stoly či viacero stoličiek. Drevo vplyvom veľkej vlhkosti je výrazne poškodené.  „Niekoľkokrát MsBS Rimavská Sobota steny v priestoroch úkrytu opravovala, ale vplyvom značnej vlhkosti opravy nemali dlhú trvácnosť. Odpadalo to. Je tam stále značná vlhkosť,“ hovorí Anger a dodáva, že od roku 2008, ako je na úrade, sú financie na civilnú ochranu čoraz nižšie.

Priestory sme navštívili, ešte keď nebol konflikt na Ukrajine vyhrotený. Sklad pre civilnú ochranu sa nachádza na Košickej ceste. Podľa Angera mestá a obce majú zo zákona povinnosť vykonávať prípravu pre obyvateľov, čo je však v uplynulých desaťročiach výrazne zanedbávané.  Verejnosť má mať v prípade potreby prístup k jednoduchým úkrytom budovaným svojpomocne. Tie sú umiestnené čo najbližšie k bydlisku. V súlade s platnou legislatívou sa pre ukrytie obyvateľov využívajú suterény, respektíve prvé nadzemné podlažia. Anger záverom upozornil, že ide o systém zanedbávaný roky a civilná ochrana je na okraji záujmu každej vlády. Cestu ako zlepšiť stav vidí hlavne v informovanosti verejnosti či v spoločenskej diskusii.

Odbor krízového riadenia a bezpečnosti je riadiaci, výkonný a kontrolný orgán ministerstva vo veciach prípravy rezortu na obranu, krízové situácie, plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ochranu utajovaných skutočností, civilnú ochranu a kritickú infraštruktúru.

Zdroj: vobraze.sk