Výrobky z Rimavanu smerovali do celého Československa. Známe boli aj sklápacími autogarážami či kempingovým nábytkom

Kvalitné výrobky drogistického tovaru, brezových a žihľavových šampónov, deodorantov Ria, či veľkonočných voňaviek od Rimavanu patria k spomienkam Soboťanov. Predávali sa do celého Československa. V Rimavskej Sobote fungovalo výrobné družstvo Rimavan vyše 50 rokov. Spomedzi fabrík a závodov v R. Sobote do … vydržalo snáď najdlhšie. Pre Rimavskú Sobotu bol dôležitým rok 1973, kedy došlo k dokončeniu závodu, ktorý dodnes stojí na Čerenčianskej ulici. Sústredenie výroby do jedného areálu pomohlo zlepšiť pracovné podmienky členov družstva, zvýšiť jeho prosperitu a umožnilo ďalší perspektívny rozvoj na území mesta i okresu.

V roku 1985 začal Rimavan s výrobou kozmetických výrobkov s mechanickými rozprašovačmi. Ako pre vobraze.sk ďalej zaspomínal bývalý dlhoročný pacovník Rimavanu, Oskar Hanes z R. Soboty, v roku 1989 Rimavan ako prvý v ČSSR nahradil freón – hnací plyn v sprejoch, stlačeným vzduchom. Hanes bol neskôr aj člen odborov, rady Slovenského zväzu výrobných družstiev starostlivosti o členov. Keď sme ho oslovili, ocenil náš záujem. „Aspoň sa v prirodzenom smere spomenie na jednu normálnu epochu ľudí,“ skonštatoval. Prácu vo výrobnom družstve približujú fotografie Jozefa Tokára. Ten nám posledne poskytol aj cenné fotografie z položenia základného kameňa Závodov ťažkého strojárstva v R. Sobote, či bývalého pivovaru Gemer

Družstvo malo prevádzku aj v Hajnáčke, kde až do roku 2002 bola plastikárska výroba. Medzi výrobky v Rimavane patrili aj sklápacie autogaráže či kempingový nábytok. 

„Rimavan“ vznikol pod názvom invalid družstvo v roku 1957. Podľa publikácie Slovenského zväzu výrobných družstiev mali 25 zakladajúcich členov, prevažne drobných remeselníkov. „Ich cieľom bolo pozdvihnúť úroveň remeselnej výroby v Gemeri na tradičnom družstevnom základe a vytvoriť pracovné príležitosti pre invalidov a osoby so zníženou pracovnou schopnosťou v Rimavskej Sobote a blízkom okolí,“ uvádzajú.

V prvých rokoch činnosti sa úspešne rozvinula práca všetkých členov v profesiách stolárstvo, košikárstvo, zámočníctvo, elektroinštalatérstvo a iné. Zlom nastal po zavedení chemickej výroby, čo umožnilo širší rozvoj výroby, jej podstatné zvýšenie a tým zabezpečenie primeranej rentability. 

V roku 2003 družstvo zamestnávalo vyše 100 pracovníkov. Okrem výrobnej časti sa venovali aj obchodnej činnosti. Mali veľkosklad drogistického tovaru a štyri predajne drogérie. Spolupracovali aj s obchodnými reťazcami. Zameriavali sa na výrobu humánnej kozmetiky, pracích práškov, výrobkov na čistenie okien či autokozmetiku. Podľa Oskara Hanesa zásobovali napríklad destilovanou vodou snáď celé Československo. „Boli sme jediný monopolný výrobca v tom čase,“ dodal. Najväčšiu časť výrobkov vtedy tvorili výrobky bytovej chémie, ako prípravky Lex a Riadka na umývanie riadu. V najlepších časoch v Rimavane pracovalo viac ako 200 ľudí.

Zdroj: vobraze.sk, Päťdesiatročná cesta, foto: Jozef Tokár

Fotoreportáž Jozefa Tokára z bývalého pivovaru Gemer
Pred 44 rokmi bol položený základný kameň ZŤS v R. Sobote + foto