SOŠTaAP na Okružnej ulici v R. Sobote otvára svoje brány pre všetkých

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska patrí medzi najväčšie školy v regióne a v súčasnosti prebieha veľkou rekonštrukciou. Rekonštrukcia je už vo finálnej fáze, a tak sa návštevníkom dňa otvorených dverí naskytne možnosť nazrieť do úplne nových moderných priestorov, ktoré budú žiaci využívať už budúci školský rok.Vďaka projektu bude žiakom poskytnuté nové špičkovo vybavené prostredie, ktoré disponuje najnovšími inovatívnymi zariadeniami a technológiami. Po ukončení tohto projektu sa škola zaradí medzi najmodernejšie školy svojho druhu.

Riaditeľka SOŠTaAP Dagmar Vašová o rekonštrukcii a modernizácii priestorov školy. 

Pozornosť sa oplatí upriamiť aj na nový štvorročný učebný odbor cukrár pekár/cukrárka pekárka. Výhodou tohto odboru je získanie dvoch výučných listov. Aktuálny bude už v budúcom školskom roku 2024/2025.

Žiaci učebného odboru autoopravár-mechanik/autoopravárka- mechanička vykonávajú odborný výcvik u troch zmluvných zamestnávateľov v meste.

Prioritou školy je poskytovať štúdium v odboroch, ktoré sú žiadané na trhu práce a absolventi ktorých majú následne široké možnosti uplatnenia sa.

Zdroj: SOŠTaAP, PR-článok