SOŠTaAP na Okružnej ulici sa zaradí medzi najmodernejšie školy. Pribudnú pekári

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska (SOŠTaAP) v Rimavskej Sobote poskytuje vzdelanie v dvoch vyučovacích jazykoch – slovenskom a maďarskom. Patrí medzi najväčšie školy v regióne. V budúcom školskom roku 2024/2025 prichádza stredná škola s novinkou v podobe štvorročného učebného odboru cukrár pekár/cukrárka pekárka. Výhodou tohto odboru je získanie dvoch výučných listov. Škola tak reaguje na potreby trhu práce vzhľadom na veľký nedostatok pracovníkov práve v agrosektore, kde pekársky sektor nie je výnimkou. Absolvent tohto učebného odboru je pripravený na uplatnenie v cukrárskej a pekárskej výrobe. Odborný výcvik realizovaný v novovybudovaných moderných priestoroch je veľkým plusom a zaručí žiakom ich pripravenosť do praxe.

V súčasnosti SOŠTaAP prechádza veľkou rekonštrukciou. Vďaka projektu bude žiakom vytvorené nové špičkovo vybavené prostredie, ktoré disponuje najnovšími inovatívnymi zariadeniami a technológiami. Po ukončení tohto projektu sa škola zaradí medzi najmodernejšie školy svojho druhu.

Riaditeľka SOŠTaAP Dagmar Vašová o rekonštrukcii a modernizácii priestorov školy. 

Škola sa aktívne zapája do rôznych výziev, realizuje rôznorodé aktivity hlavne environmentálneho charakteru, jej víziou je stať sa školou biodiverzity. Na škole funguje duálne vzdelávanie v učebnom odbore mäsiar lahôdkár/mäsiarka lahôdkárka.

Žiaci učebného odboru mechanik-autoopravár/mechanička-autoopravárka vykonávajú odborný výcvik u troch zmluvných zamestnávateľov v meste.

Škola disponuje internátom a vynovenou telocvičňou a ako jediná v regióne ponúka štúdium v odbore agromechatronik. Škola poskytuje svojim žiakom viaceré benefity v podobe výhodného získania vodičského preukazu typu B a T. Autoškola je vybavená novými motorovými vozidlami a žiaci získavajú vodičské oprávnenie za bezkonkurenčné ceny. Vozový park školy bol tento školský rok opäť doplnený. Škola zakúpila nový traktor a tiež nový osobný automobil.

Žiaci majú možnosť študovať v štvorročných študijných odboroch a v trojročných a dvojročných učebných odboroch. Okrem týchto každoročne škola otvára podľa záujmu nadstavbové štúdium.

Žiaci sú vedení k získaniu odbornej kvalifikácie v strojárstve, elektronike, elektrotechnike, informatike, IT technológiách, automobilovom priemysle, potravinárstve, poľnohospodárstve, technicko – ekonomických činnostiach,  ktorú budú môcť využiť buď ako pracovníci v príslušnom odbore alebo ako súkromní podnikatelia. Prioritou školy je poskytovať štúdium v odboroch, ktoré sú žiadané na trhu práce a absolventi ktorých majú následne široké možnosti uplatnenia sa.

Autoškola SOŠTaAP v R. Sobote zmodernizovala vybavenie: Vaša bezpečná cesta začína práve tu + video

Zdroj: SOŠTaAP, PR-článok