Na Sabovej skončila živočíšna výroba. Rastlinnej sa odsúdení venujú naďalej

Stalo sa to, čo bolo avizované. Na Otvorenom oddelení Sabová bola k 30. júnu ukončená živočíšna výroba. Rovnako skončila k tomuto termínu činnosť bitúnka. Ten využívali aj regionálni chovatelia. Posledné porážanie zvierat sa uskutočnilo 19. júna. Pre vobraze.sk to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvinská. Tá potvrdila, že OO Sabová bolo najväčším producentom bravčového a baranieho mäsa v rámci ústavov ZVJS, no aktuálne už bolo toto stredisko podľa nej nerentabilné a neefektívne. „V súčasnosti výrobná cena bravčového mäsa z vlastnej produkcie predstavuje vyššiu sumu, ako je cena, za ktorú si vedia ústavy mäso obstarať. Zároveň objekty a technológia živočíšnej výroby si vyžadovali výraznejšiu investíciu, preto došlo takémuto rozhodnutiu,“ ozrejmila hovorkyňa.

Podľa jej vyjadrenia boli odsúdení zo strediska živočíšna výroba preradení na iné a vykonávajú práce na vonkajších pracoviskách. Na OO Sabová pokračuje rastlinná výroba. Jej zrušenie nie je podľa Kacvinskej v pláne. „Odsúdení v rámci všeobecného rozvoja odsúdených vykonávajú práce v záhrade a troch fóliovníkoch. Dopestovaná zelenina sa využíva v kuchyni pre odsúdených,“ spresnila.

Monika Kacvinská ďalej potvrdila, že od začiatku júla bola znížená ubytovacia kapacita odsúdených na Sabovej zo 65 na 52. ZVJS to odôvodnil zlým technickým stavom jednej ubytovne. „Zbor väzenskej a justičnej stráže investoval 55 800 eur na kompletnú výmenu okien na objekte č. 23 – administratívna budova, pričom po vykonaní výmeny okien budú odsúdení ubytovaní len v priestoroch tohto objektu,“ uviedla.

Na OO Sabová, ktoré patrí pod Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, si v súčasnosti odpykáva trest 44 odsúdených. „Aktuálne je na Otvorenom oddelení Sabová funkčne zaradených 14 príslušníkov zboru a 12 zamestnancov zboru,“ doplnila hovorkyňa.

Vlani bolo zrušené verejné obstarávanie, ktoré sa týkalo práve výstavby nového väzenského zariadenia na Sabovej. Aké závery prinieslo následné prehodnocovanie projektu realizácie výstavby novej väznice v rimavskosobotskej mestskej časti? „Vzhľadom na zastavenie legislatívneho procesu rozsiahlej novely Trestného zákona a Trestného poriadku bude opodstatnenosť výstavby nového väzenského zariadenia závisieť od programového vyhlásenia novej vlády, a to časti týkajúcej sa zámerov v oblasti trestnej politiky štátu, či už znižovaniu trestných sankcií, dekriminalizácie niektorých trestných činov, respektíve využívania alternatívnych trestov namiesto ukladania nepodmienečného trestu odňatia slobody,“ odvetila hovorkyňa ZVJS.

Zdroj: vobraze.sk