Trest si na Sabovej odpykáva vyše 40 odsúdených

ZVJS Rimavská Sobota Sabová

Na otvorenom oddelení Sabová si aktuálne odpykáva trest 45 odsúdených. Pre vobraze.sk to uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská. Ako doplnila, v služobnom pomere je tam pätnásť príslušníkov ZVJS a trinásť zamestnancov v pracovnom pomere. Otvorené oddelenie Sabová spadá pod Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce.

Okrem rastlinnej a živočíšnej výroby je na Sabovej podľa vyjadrenia hovorkyne zriadené stredisko vedľajšieho hospodárstva pre poskytovanie služieb, v rámci ktorého odsúdení poskytujú práce pre rôznych objednávateľov mimo otvoreného oddelenia.

Monika Kacvinská informovala, že odsúdení z tohto otvoreného oddelenia sú aj počas pandémie Covid – 19 zaraďovaní na pracoviská mimo ústavu v regióne Rimavskej Soboty. „Ústav v Želiezovciach mal v roku 2021 pre výkon prác odsúdených z OO Sabová na pracoviskách mimo ústavu podpísané zmluvy s ôsmimi partnermi. Výkon týchto prác je závislý od aktuálnej epidemiologickej situácie, to znamená, že v prípade potreby sú upravované počty odsúdených na pracoviskách alebo ak si to epidemiologická situácia vyžaduje, je činnosť pracovísk pozastavená a na dané pracovisko odsúdení nechodia, po jej zlepšení sa činnosť zvyčajne obnovuje,“ priblížila.

Hovorkyňa ZVJS uviedla, že odsúdený, ktorý je zaradený do práce, je v zmysle zákona č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov povinný pracovať. „Ústavy hľadajú odsúdeným také druhy pracovnej činnosti, ktoré sú adekvátne ich zdravotnému stavu, fyzickým a psychickým predpokladom, využitiu ich pracovnej kvalifikácie a plneniu cieľov zaobchádzania,“ podotkla s tým, že do úvahy sa berú viaceré kritériá. Kacvinská poukázala na to, že predovšetkým ide o bezpečnostné hľadisko. V rámci neho sa posudzuje, či môže odsúdený vzhľadom na jeho vonkajšiu a vnútornú diferenciáciu pracovať vo vnútri ústavu, alebo môže za účelom plnenia pracovných povinností opúšťať brány väznice a pracovať mimo nej a tiež to, na akom druhu pracoviska z pohľadu zabezpečenia môže pracovať.

Dodala, že ďalej je to posúdenie zdravotného stavu odsúdeného, jeho osobnostných predpokladov, kvalifikačných predpokladov, manuálnych zručností či pracovných návykov, ktoré dovtedy nadobudol. Posudzuje sa aj to, či má vyživovaciu povinnosť voči iným osobám. „Odsúdení z OO Sabová môžu dochádzať na pracoviská sami,“ skonštatovala Kacvinská.

Zdroj: vobraze.sk