Prehodnocujú realizáciu projektu novej väznice na Sabovej

Proces verejného obstarávania, ktorý sa týka koncesie na projekt výstavby nového väzenského zariadenia na Sabovej, bol zrušený. Pre vobraze.sk to uviedla Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže. „Verejný obstarávateľ vylúčil z dôvodu chýb v ponukách oboch uchádzačov. Voči vylúčeniu boli podané námietky. Celý revízny proces skončil rozhodnutiami Rady Úradu pre verejné obstarávanie,“ doplnila. V súvislosti so začiatkom výstavby väznice v rimavskosobotskej mestskej časti už pritom zazneli rôzne termíny.

Ragasová ďalej informovala, že sa v súčasnosti prehodnocuje potreba realizácie projektu aj v nadväznosti na pripravovanú zmenu trestnej politiky štátu. „V prípade rozhodnutia potreby výstavby nového väzenského zariadenia, nezávisle od spôsobu realizácie projektu, bude potrebné zopakovať proces verejného obstarávania na realizátora stavby. Rozhodnutie bude potrebné aj k spôsobu realizácie projektu, t. j. či financovanie projektu bude opätovne formou verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt), alebo zo štátneho rozpočtu. Kritériá na vyhodnotenie ponúk budú predmetom opätovného vyhlásenia verejného obstarávania,“ priblížila Anna Ragasová.

Aké boli dôvody zrušenia verejného obstarávania? Ragasová uviedla, že Rada Úradu pre verejné obstarávanie rozhodnutím zo dňa 27. mája zmenila výrok rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie z 11. februára a zamietla námietky Metrostavu, a.s., teda potvrdila vylúčenie uchádzača. Ako dodala, zároveň Rada Úradu pre verejné obstarávanie ďalším rozhodnutím zo dňa 27. mája zmenila výrok rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie z 11. februára a nariadila odstrániť protiprávny stav, to znamená zrušiť rozhodnutie o vylúčení a opätovne vyhodnotiť ponuku uchádzača Váhostav-SK, a.s.

„Komisia sa po opätovnom vyhodnotení ponuky uchádzača Váhostav – SK uzniesla, že ponuka skupiny dodávateľov Váhostav -SK predstavuje závažnú právnu prekážku, dotýkajúcu sa priamo subjektu skupiny dodávateľov Váhostav – SK v súvislosti s jej postavením ako uchádzača a v nadväznosti na prípadnú budúcu pozíciu dodávateľa,“ ozrejmila Ragasová.

„Po dôkladnom posúdení argumentácie Rady Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá vylúčenie Váhostav -SK, a. s., ako také nespochybnila, dospela komisia verejného obstarávateľa k názoru, že aplikácia posunu vylúčenia ponuky uchádzača Váhostav-SK do času, kedy by došlo k vzniku koncesnej spoločnosti, by bola nezákonná a pre verejného obstarávateľa by predstavovala riziko súdneho sporu. Komisia z vyššie uvedených dôvodov odporučila predmetné verejné obstarávanie zrušiť,“ vysvetlila Anna Ragasová.

Zdroj: vobraze.sk