Otvorené oddelenie Sabová je najväčším producentom bravčového a baranieho mäsa v rámci ústavov ZVJS. Skončí tam živočíšna výroba

ZVJS Rimavská Sobota Sabová

V súčasnosti vykonáva trest odňatia slobody v rámci Otvoreného oddelenia Sabová 35 osôb. Pre vobraze.sk to uviedla Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže. „Celková ubytovacia kapacita je momentálne 65 odsúdených, avšak vzhľadom na zlý technický stav jednej ubytovne, bude k 1. júlu 2023 znížená na 52 odsúdených,“ dodala.

Na Sabovej dôjde k ukončeniu živočíšnej výroby. Toto otvorené oddelenie spadá pod Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce. „Vzhľadom na skutočnosť, že výrobná cena bravčového mäsa z vlastnej produkcie je vyššia, ako si dokážu jednotlivé ústavy obstarať v rámci verejného obstarávania, ako aj zlého technického stavu jednotlivých objektov vyžadujúcich si ďalšie investície, s ohľadom na nerentabilitu a neefektivitu, sa k 30. júnu 2023 ukončí činnosť živočíšnej výroby na Otvorenom oddelení Sabová,“ ozrejmila Ragasová.

Podľa jej vyjadrenia si budú väznice obstarávať bravčové mäso samostatne efektívnejšie a najmä hospodárnejšie. Priblížila, že rastlinná výroba na Sabovej bude v tomto roku realizovaná podľa schváleného osevného plánu.

„Uvedené zmeny na základe návrhov a odporúčaní komisie, ktorú tvorili odborníci z radov personálu Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce a rovnako Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, po dôkladnom posúdení všetkých relevantných skutočností, s ohľadom na hospodárnosť, schválil generálny riaditeľ,“ informovala Anna Ragasová.

Ako ďalej uviedla, OO Sabová bude zabezpečovať zásobovanie mäsom ostatné útvary v rámci ZVJS až do spomínaného dátumu zrušenia chovu. „Otvorené oddelenie Sabová je aktuálne najväčším producentom bravčového a baranieho mäsa v rámci ústavov ZVJS. V minulosti boli ústavy zásobované aj hovädzím mäsom práve z chovu v OO Sabová, avšak toto zásobovanie bolo ukončené už v novembri 2012,“ priblížila Ragasová. V rimavskosobotskej mestskej časti je tiež bitúnok. „Jeho služby majú za určený poplatok možnosť využívať aj ostatní regionálni chovatelia zvierat. V súčasnej dobe využívajú bitúnok traja regionálni chovatelia. Po 30. júni tohto roka bude s bitúnkom naložené v zmysle zákona č. 278/1993 o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,“ doplnila.

Ako to vyzerá s výstavbou novej väznice na Sabovej po tom, ako bolo vlani zrušené verejné obstarávanie, ktoré sa týkalo práve výstavby väzenského zariadenia? „Naďalej platí, že vzhľadom na aktuálne prebiehajúci legislatívny proces rozsiahlej novely Trestného zákona a Trestného poriadku, bude po ich schválení, zavedení do praxe a zistení reálneho dopadu na počty väznených osôb vecou ďalšieho posudzovania opodstatnenosti výstavby takéhoto zariadenia. V prípade rozhodnutia, že výstavba novej väznice v Rimavskej Sobote – Sabová je naďalej opodstatnená, bude musieť byť opätovne riešená aj otázka financovania tejto výstavby,“ odpovedala Anna Ragasová z úseku koordinácie a styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Zdroj: vobraze.sk