D. Saková: Prvá časť pripravovaného strategického parku v R. Sobote je odovzdaná investorovi. Winkelmann môže začať s výstavbou závodu

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a štátna spoločnosť MH Invest napredujú s prípravnými prácami na budúcom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote, kde plánuje svoju výstavbu významný investor, nemecká rodinná spoločnosť Winkelmann. Dnešným dňom (15. marec 2024) bol dosiahnutý ďalší míľnik a v zmysle investičnej zmluvy bola budúcemu investorovi odovzdaná pripravená prvá časť územia pre výstavbu budúceho závodu. Spoločnosť Winkelmann tak môže začať na samotnej výstavbe nového závodu v predpokladanom termíne v marci 2024 a v budúcnosti prinesie do regiónu s vysokou nezamestnanosťou minimálne 450 nových pracovných miest.

„Som veľmi rada, že sa nám spolu s kolegami zo spoločnosti MH Invest podarilo dobehnúť omeškanie, v ktorom som toto územie našla pri nastúpení do funkcie. Výstavba základov nového závodu v Rimavskej Sobote má tak včas reálne kontúry a ja sa skutočne teším, že do Rimavskej Soboty prinášame istotu práce pre množstvo ľudí, a to v podobe nielen priamych, ale aj nepriamych pracovných miest, ktoré sem postupne prinesie, okrem hlavného investora spoločnosti Winkelmann, aj celý subdodávateľský reťazec,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.

Hrubé terénne práce sú plánované na tri časti. Nasledovať bude ďalšia fáza hrubých terénnych úprav, ktorá zahŕňa najmä prípravu územia pre parkoviská a odstavné plochy. Na prípravu celého územia priemyselného parku v Rimavskej Sobote je alokovaná suma vo výške takmer 29 mil. eur, pričom táto čiastka zahŕňa náklady na výkup pozemkov, náklady na hrubé terénne úpravy a náklady na prípravu a vybudovanie infraštruktúru (voda, plyn, elektrina, kanalizácia). Do dnešného dňa bolo na prípravu parku vyčerpaných z alokovanej čiastky 3,07 mil. eur. 

S výrobou tepelných čerpadiel v novom závode v rámci divízie „Building+Industrie“ plánuje spoločnosť Winkelmann v roku 2025. Z pohľadu regiónu Rimavskej Soboty ide o dominantnú investíciu, ktorá prinesie minimálne 450 priamych pracovných miest, pričom na základe vývoja trhu možno očakávať nárast počtu pracovných miest až na dvojnásobok do roku 2030.

Winkelmann Group patrí k popredným spoločnostiam pôsobiacich v oblasti kovov a tvarovania plechov pre rôzne priemyselné využitia. Spoločnosť vznikla v roku 1898 ako rodinný podnik a  výrobné závody má dnes po celom svete – v Nemecku, Poľsku, Turecku, Číne, USA, Mexiku a čoskoro i na Slovensku. Svoje aktivity zameriava na divízie „Automotive“, „Building and Industry“ a „Flowforming“, ktoré zamestnávajú spolu približne 4 000 zamestnancov.

Zdroj: Tlačový odbor MH SR