Turistka Blahová sa stala manažérkou, rozvoj regiónu vidí v cestovnom ruchu

Je manažérkou Miestnej akčnej skupiny MALOHONT. Kým sa dostala na túto pozíciu, prešla viacerými zamestnaniami. Popri nich však svoj voľný čas veľmi rada trávi v prírode a na turistike. Danica Blahová z Rimavskej Soboty je v tejto funkcii deväť mesiacov a z tejto pozície by chcela posilniť rozvoj cestovného ruchu v regióne, v ktorom vidí najväčší potenciál. Ako pre vobraze.sk uviedla, na prelome rokov naskočila do vlaku, ktorý ide veľmi rýchlo. Po nástupe na tento náročný post naďalej pokračovala v projektoch, ktoré boli už začaté.

„Naučila som sa kontrolovať projekty z IROPu. Niektoré už končia, ale musíme ich korektne sfinalizovať ale máme ďalšie žiadosti a dúfajme, že sa niečo podarí pretože nie všetky projekty spĺňajú všetky stanovené požiadavky a nie všetky sú schválené. Predovšetkým na to musia byť pripravení žiadatelia, no chyba je čiastočne aj na strane ministerstva. Snažíme sa však v našej MAS-ke pomáhať a aj na ministerstve sú ľudia, s ktorými spolupráca funguje veľmi dobre. Sme tu práve na to, aby sme problémy riešili a bojovali,“ priblížila Blahová. Zároveň dodala, že MAS-ka slúži predovšetkým rozvoju regiónu a nie je len na čerpanie financií. „Peniaze sú len prostriedkom, nemali by byť cieľom. Nie je to ako banka, kde dostanem úver a keď ho dostanem, tak sa potom nezaujímam,“ upozorňuje.

Najväčšiu hodnotu v ich akčnej skupine vidí najmä v rozvoji regiónu. „Bolo to ťažké pre všetkých čo boli alebo robili alebo sú v MAS-ke, pretože ľudia sa dosť menia. Vo všeobecnosti a nie každý chce pomáhať. Mali by sme si však uvedomiť, že ak chceme, aby región rástol a mal nejaký vývoj, musíme sa spojiť a mať spoločné ciele a nielen na svojom piesočku sa hrabať,“ povedala Blahová, ktorá vyzýva všetkých na spoluprácu. Poznamenala, že je škoda, že mesto Rimavská Sobota nie je členom MAS. „Lebo by to pomohlo rozvoju regiónu.“

Prichádzajú však aj jej vlastné vízie, ktoré by chcela zrealizovať a tým pomôcť rôznym sektorom v MAS-ke. To, čo podľa nej najviac chýba, sú rozšírené cyklotrasy, vďaka ktorým by sa ľudia dostali na zaujímavé miesta či plochy vyhradené pre karavany s možnosťou pripojenia na vodu, elektrinu, kde by sa mohli turisti zdržiavať. Za najväčší ťahák považuje lokality v okolí Teplého Vrchu a Kurinca, kde sú vodné nádrže využívané hlavne v letnej sezóne. „Obe miesta majú veľký potenciál, krásne okolie. Potrebné je však tento potenciál aj rozvíjať. Existujú mnohé miesta, ktoré sú neprebádané dokonca aj domácimi,“ doplnila Blahová.

Má vôľu a presvedčenie pomôcť regiónu. Ako Danka tvrdí, je hrdá lokálpatriotka a nemá v pláne z tohto kraja odísť, či sa vzdávať. „Vidím v regióne veľký potenciál, treba na to len správnych ľudí, aby sa spojili a to je dôležitá úloha,“ zdôraznila Blahová. Jednou z predností, ktoré môže uplatniť pri naplnení tohto cieľa, sú jej skúsenosti z predošlých zamestnaní, kde komunikovala s rôznymi kompetentnými osobami a tým získala všeobecnejší rozhľad. Pracovala v spoločnosti Brantner či u kórejského investora na personálnom oddelení v Yure.

Vo voľnom čase sa venuje rodine i aktívnemu tráveniu času. Medzi jej koníčky patrí najmä turistika. Snaží sa spoznávať rôzne časti regiónu. K jej obľúbeným miestam v okrese patrí napríklad aj Maginhrad. Rozhľadňa vybudovaná na Maginhrade bol jeden zo srdcových projektov, ktorý realizovala ešte predošlá manažérka Miroslava Vargová.

Snahou MAS Malohont je spájať aktívnych ľudí, ktorí pôsobia v Malohonte a jeho okolí prostredníctvom podpory projektov zameraných na skvalitnenie života obyvateľov, zlepšenie podmienok pre podnikanie a zhodnotenie miestneho potenciálu v cestovnom ruchu. V súčasnosti združujú niekoľko desiatok obcí. Ako Blahová avizuje, aktuálne majú niekoľko výziev. Jednou z nich je výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu ubytovacích a doplnkových relaxačných zariadení. Je určená pre podnikateľské subjekty a celkovo je v nej vyčlenených takmer 300 000 eur.

Zdroj: vobraze.sk, Dominika Husárová