Lekárka Andrea Baníková z Poltára vníma svoju profesiu ako poslanie

Andrea Baníková pracuje ako lekárka už vyše tridsať rokov. Tvrdí, že to bolo jej vysnívané povolanie a o inom ani neuvažovala. Vzor videla aj vo svojej rodine, brat jej starej mamy bol totiž gynekológ. On ju už od detstva nabádal, aby sa dala na cestu lekárky. K tomuto povolaniu však podľa vlastných slov inklinovala už ako dieťa. „Na základnej škole som bola v Slovenskom Červenom kríži. Aktívne som sa zapájala do súťaží mladých zdravotníkov a vyhrali sme aj niekoľko celoslovenských súťaží. Takže ma to strašne bavilo od mladosti,” spomína pre vobraze.sk Andrea Baníková. Obaja jej rodičia boli právnici a podľa jej slov keďže chceli, aby pokračovala v ich šľapajách, boli trošku sklamaní, že si vybrala povolanie lekárky. „No nakoniec to museli akceptovať,” dodala.

Lekársku fakultu vyštudovala v Martine. Nastúpila na ňu v roku 1984 po tom, ako ukončila štúdium na lučeneckom gymnáziu. Prihlášku si dávala len na túto jednu školu, lebo v tom čase nebola možnosť dať si prihlášky na viaceré školy. „Vôbec to dodnes neľutujem, lebo si stále myslím, že v Martine je najlepšia lekárska fakulta na Slovensku. Študentský život v Martine bol úžasný. Všetci sme sa tam poznali. Doteraz mám nadštandardné vzťahy so spolužiakmi a dodnes sa stretávame. V profesionálnom živote je veľmi dôležité, keď sa máte na koho obrátiť,” podotkla Baníková. Ako poznamenala, od začiatku vedela, že chce robiť internú medicínu.


Počas vysokej školy praxovala na internom oddelení v lučeneckej nemocnici a po škole tam začala pracovať. Práve kolektív lekárov, ktorí tam pôsobil, mal výrazný vplyv na tom, že si zvolila pre tento odbor medicíny. „Rozhodovala som sa ešte medzi neurológiou, lebo tento odbor ma tiež celkom bavil, no po praxiach na internom a vzhľadom na rozsah internej medicíny i možnosti výberu rôznych odborov, ma to zaujalo,” povedala Andrea Baníková. Podľa jej slov sa ku kardiológii dostala úplnou náhodou.

Ozrejmila, že keď nastupovala na interné, nebola možnosť vybrať si, čomu sa chce lekár venovať. „Bola možnosť robiť nefrológiu. V tom čase sa otvárala dialýza, kde som teda začala robiť, že bude zo mňa nefrológ. Neskôr som sa vydala a išla na materskú dovolenku. Po skončení materskej bolo to miesto obsadené iným lekárom, a tak som stála pred otázkou, čo ďalej. Druhý odbor, ktorý som chcela robiť, bola kardiológia. Po materskej dovolenke som začala robiť na jednotke intenzívnej starostlivosti, bol tam tiež vynikajúci kolektív pod vedením doktora Karola Mička. On ma nabádal, aby som to skúsila a nakoniec ma to tak strašne chytilo, že som si prehlásila špecializáciu a začala som sa orientovať na kardiológiu, pri ktorej som teda zostala dodnes,” vysvetlila Andrea Baníková. Tú poznajú aj pacienti v Rimavskej Sobote, keďže jeden deň v týždni pracuje v tunajšej kardiologickej ambulancii. V rimavskosobotskej nemocnici slúži dva-trikrát do mesiaca na internom oddelení.

Prácu kardiologičky vníma ako celoživotné poslanie. Hovorí, že do dnešného dňa je pre ňu kardiológia hlavnou náplňou činnosti a hlavnou sebarealizáciou, kde stále vidí svoje najdôležitejšie miesto v medicíne. „Je pre mňa srdcovou záležitosťou a teším sa z každého úspechu i z každého zachráneného života pacienta. Podľa mňa by si mal človek nájsť také povolanie, ktoré ho napĺňa po celý život a v ktorom sa nehľadá celý život, ale sa nájde hneď na začiatku,” poznamenala Andrea Baníková.

Niekoľko rokov pracovala na internom oddelení v lučeneckej nemocnici, no neskôr, v roku 2003 , keď bola možnosť odštátnenia ambulancií, si s kolegami založili súkromnú polikliniku v Lučenci, kde má každý svoju kardiologickú ambulanciu a kde priestory prenajímajú aj iným lekárom. „V tom čase odišlo z nemocníc veľa špecialistov a ambulantná starostlivosť sa v podstate rozplynula po celom okrese. Keď sme odchádzali a vytvárali si vlastné priestory, hľadali sme miesto, kde by sme mohli naspäť zlúčiť zdravotnú starostlivosť a vytvoriť systém poliklinického zariadenia, kde viete pacienta komplexne vyriešiť pod jednou strechou v priebehu jedného dňa. Toto v dnešnej dobe veľmi chýba a mojím cieľom je, aby sa to vrátilo, možno aj v inej forme,” vysvetlila kardiologička a dodala, že stav nášho zdravotníctva, extrémne regionálne rozdiely a zlá socioekonomická situácia v našom kraji boli dôvodom, prečo vstúpila do politiky.

Tretie volebné obdobie je poslankyňou Banskobystrického samosprávneho kraja za okres Poltár a predsedníčkou zdravotníckej komisie. Od roku 2016 je členkou Kresťanskodemokratického hnutia, kde zastáva funkciu podpredsedníčky Krajskej rady a aj Okresného centra KDH v Lučenci. ,,Mojím cieľom v politike je zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti, stieranie regionálnych rozdielov a zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie v našom regióne,“ skonštatovala.

Andrea Baníková sa narodila v Bratislave, no odmala žije v Poltári. Ako hovorí, pracovne je spätá s Lučencom, no rodinu má v Poltári. Dodala, že jeden čas uvažovala, že by sa presťahovala do Lučenca, no kvôli rodičom napokon od tohto nápadu upustila. S manželom, ktorý je tiež lekár, majú jednu dcéru. Tiež je lekárkou, pracuje v rimavskosobotskej nemocnici na internom oddelení a v súčasnosti sa pripravuje na atestáciu z kardiológie. Andrea Baníková verí, že dcéra bude jej pokračovateľkou.

Vo voľnom čase, ktorého nie je pri profesii lekárky veľa, Baníková najradšej cestuje. Za poznávaním krajín sa vydáva spolu s manželom. Prezradila, že jej zatiaľ nesplneným cestovateľským snom je navštíviť Grand Canyon v Spojených štátoch amerických. Počas voľna sa rada tiež venuje svojej záhradke, kde pestuje rôzne kvety a bylinky. Posledné roky jej obrovskú radosť robí aj dvaapolročná vnučka. „Mojou prioritou je mať spokojný život, spokojnú rodinu, deti a vnúčatá a mať sa kde vrátiť každý deň. A aby bolo na Slovensku tak trošku pokojnejšie, aby sme sa posunuli do pokojných vôd,“ načrtla.

Zdroj: vobraze.sk, foto: album A. Baníkovej