Priestory bývalého Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti nebudú využívané ani od januára. Mesto avizuje záujem

Budova bývalého Gymnázia M. Hrebendu v Hnúšti nebude využívaná ani od januára budúceho roka. Pre vobraze.sk to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková. Ako dodala, vykurovanie budovy je zabezpečené tak, aby sa zabránilo znehodnoteniu majetku.

Budova bývalého gymnázia spolu s priľahlými pozemkami boli Zastupiteľstvom BBSK na septembrovom rokovaní vyhlásené za prebytočný majetok. „V zmysle Stratégie nakladania s nevyužívaným a prebytočným nehnuteľným majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2021-2030 bola informácia o prebytočnom majetku oficiálne odoslaná dňa 16.10. mestu Hnúšťa s možnosťou uchádzania sa o nájom alebo prevod majetku. BBSK zatiaľ neeviduje spätnú väzbu od mesta Hnúšťa na toto podanie, avšak mesto už skôr deklarovalo potenciálny záujem o nájom budovy bývalého gymnázia, preto takéto nakladanie s majetkom považujeme zatiaľ za hlavnú alternatívu riešenia budúceho využitia majetku,“ ozrejmila hovorkyňa BBSK.

Priestory niekdajšieho gymnázia nie sú v súčasnosti využívané a platí to aj o telocvični. „Súčasný správca majetku Stredná odborná škola (SOŠ) v Hnúšti má možnosť v prípade potreby predmetnú telocvičňu využívať, pokiaľ však škole takáto potreba nevyplynula, BBSK nemá alternatívu využitia telocvične pre vlastné potreby,“ informovala Lenka Štepáneková. Doplnila, že ani mesto Hnúšťa a ani žiadne tretie osoby sa doposiaľ neuchádzali o dočasné využívanie telocvične.

Hnúšťanský primátor Martin Pliešovský pre vobraze.sk uviedol, že samospráva má naďalej záujem o využívanie priestorov bývalého gymnázia. Poznamenal, že ide o to, aby ich vedeli zaplniť tak, aby vedeli zaplatiť prevádzkové náklady. „Je to všetko v rokovaní. Vyzerá to tak, že sa budeme musieť rozhodnúť v budúcom roku – možno v marci,“ vyjadril sa Pliešovský.

Podľa jeho slov by chceli využívať priestory bývalého gymnázia na vzdelávacie účely, ak by sa im to podarilo. Spomenul možné premiestnenie centra voľného času do týchto priestorov. „Radi by sme sústredili všetky tri odbory základnej umeleckej školy pod jednu strechu,“ avizuje. Naznačil, že telocvičňu by mohli využívať aj žiaci ZŠ J.F. Rimavského či SOŠ a počítačové učebne napríklad základné školy. „Je otázne, aké vzdelávacie zariadenie by sme ešte vedeli získať na to ďalšie poschodie,“ poznamenal primátor Hnúšte.

„Rokovania s mestom stále nie sú ukončené, predpokladáme a berieme na vedomie oprávnenie mesta podrobne zanalyzovať ich možnosti ďalšieho prevádzkovania budovy bývalého gymnázia, a to aj vzhľadom na charakter majetku a na prípadné náklady na jeho prevádzku. BBSK považuje zachovanie charakteru majetku na zabezpečovanie verejných potrieb zo strany mesta za optimálnejší spôsob nakladania s majetkom, ako prenechať majetok do nájmu alebo ho odpredať na komerčné účely, preto rokovania s mestom budú pokračovať aj naďalej,“ vyjadrila sa hovorkyňa BBSK.

Lenka Štepáneková pripomenula, že Gymnázium M. Hrebendu v Hnúšti bolo vyradené zo siete škôl a školských zariadení k 31.8. tohto roka a zastupiteľstvom bolo potom zrušené k 30.9. Schválili to krajskí poslanci. Od začiatku septembra bola budova gymnázia daná do správy spomínanej Strednej odbornej školy v Hnúšti a v správe ho má aj naďalej. Hovorkyňa BBSK priblížila, že riaditeľka školy a ešte jedna zamestnankyňa ukončili pracovný pomer k 31.8. a ostatní zamestnanci ukončili pracovný pomer k 31.7.

Na koho sa majú obrátiť bývalí študenti gymnázia, ak by potrebovali napríklad duplikát vysvedčenia, alebo čokoľvek iné? „Bývalí študenti sa môžu obrátiť priamo na Úrad BBSK, ktorý v reálnom čase vybavovania ich žiadostí bude vedieť, kde je požadovaná dokumentácia uložená vzhľadom na rozdielne lehoty uloženia jednotlivých dokumentov. V prípade, že požadovaná dokumentáciu už nebude uložená na Úrade BBSK, úrad žiadosť postúpi na príslušný štátny archív, o čom žiadateľa bude informovať. Pre objasnenie, napríklad protokoly o maturitných skúškach, ako záznamy s dokumentárnou hodnotou, do roku 2005 uchováva pracovisko archív Rimavská Sobota, od roku 2006 má uložené až do vyradenia Úrad BBSK,“ odvetila hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Zdroj: vobraze.sk