Poslanci schvália vyradenie hnúšťanského gymnázia zo siete škôl

Návrhom na vyradenie Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu tohto roka sa budú zaoberať poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja na zasadnutí 25. mája. „Je to smutné, ale skutočne nebudeme už gymnázium nejako siliť alebo rozbiehať. Bude vyradené do siete. Bohužiaľ, nebudeme mať žiakov ani do budúcna. Prerátali sme si to,“ povedal pre vobraze.sk primátor Hnúšte Martin Pliešovský. Viceprimátor mesta Michal Bagačka je poslancom krajského zastupiteľstva. Podľa dôvodovej správy k tomuto návrhu „demografický vývoj a spoločenské zmeny spôsobili, že z počtu 144 žiakov v školskom roku 2018/2019 klesol počet žiakov na súčasných deväť“. A to sú terajší maturanti.

V ďalšom školskom roku už nebude mať škola žiakov. Gymnázium nemohlo prijímať pre školský rok 2023/2024 žiakov do prvého ročníka osemročnej formy štúdia a ani do prvého ročníka štvorročnej formy štúdia. Gymnázium má v Hnúšti dlhoročnú tradíciu, na vtedajšej štátnej meštianskej škole sa začalo učiť 1. septembra 1933.

Riaditeľka Gymnázia M. Hrebendu Blažena Hrušková vo februári pre vobraze.sk pripomenula, že otvorenie prvého ročníka štvorročnej formy štúdia záviselo od vyššieho územného celku. Podľa dôvodovej správy k návrhu na vyradenie gymnázia zo siete škôl regionálny úrad školskej správy určil nula žiakov pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 z dôvodu „pretrvávajúcich problémov s naplnenosťou tried, nedostatku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku z normatívneho financovania a z dôvodu dlhodobého nezáujmu žiakov a zákonných zástupcov o štúdium na danom type školy. K uvedenej situácii došlo aj napriek maximálnemu úsiliu a proaktívnemu prístupu vedenia školy v rámci náboru žiakov do 1. ročníka“. Toto sa týka osemročnej formy štúdia.

BBSK poukazuje na to, že študentom z Hnúšte bude dostupné Gymnázium I. Kraska v Rimavskej Sobote, Gymnázium M. Kukučína v Revúcej, alebo Evanjelické gymnázium v Tisovci.

„Musíme nájsť využitie tejto budovy gymnázia, aby nezostala prázdna,“ uviedol hnúšťanský primátor Martin Pliešovský. Ako dodal, budova terajšieho gymnázia je v majetku BBSK. „Počkáme na ich rozhodnutie. Radi by sme tam však dostali centrum voľného času, ďalej napríklad základnú umeleckú školu a ešte jednu inštitúciu by sme tam potrebovali, aby sme vedeli platiť energie. Základná umelecká škola je v súčasnosti na troch miestach, takže by mohla byť pod jednou strechou. CVČ by tu malo telocvičňu i ihrisko, takže by to vedeli využiť na voľnočasové aktivity. Nerád by som bol, keby sa budova gymnázia predala napríklad nejakému podnikateľovi a celistvosť toho vzdelávacieho priestoru by sa narušila,“ vyjadril sa Pliešovský.

Zdroj: vobraze.sk