Stredná odborná škola v Hnúšti ponúka niekoľko odborov na štúdium

Práca s jednotlivcami, komunitou, či navrhovanie riešení v starostlivosti o rodinu patria len k niekoľkým činnostiam, ktoré dokážu absolventi Strednej odbornej školy v Hnúšti po ukončení štvorročného štúdia. Ide o odbor sociálno-výchovný pracovník, ktorý sa teší veľkej popularite. Stredná odborná škola okrem neho ponúka vzdelávanie aj v ďalších atraktívnych a v praxi využiteľných odboroch. Konkrétne ide o 3-ročné učebné odbory mechanik opravár –stroje a zariadenia, stolár a tesár. Absolventi 3-ročných učebných odboroch môžu získať maturitu po absolvovaní nadstavbového štúdia. Ak si deviatak, stále váhaš a nevieš, kam na strednú, neváhaj a pridaj sa k nám. Teraz je správny čas. Čo dokážu absolventi jednotlivých odborov si môžete prezrieť v priloženej grafike.

Našou snahou je zlepšovanie podmienok a úrovne poskytovaného vzdelávania vo všetkých odboroch investovaním do technického a didaktického vybavenia našich učební a dielní, približovaním sa reálnym potrebám praxe a tiež vzdelávaním našich pedagógov. Finančné prostriedky sme v posledných rokoch nasmerovali do inovácií a rekonštrukcií dielní pre odborný výcvik.

Pozrite si prezentáciu SOŠ Hnúšťa

Zrekonštruovali sme tak dve dielne pre stolárov. Vybudovali sme zváračskú dielňu pre mechanikov opravárov a aj novú dielňu pre náš najnovší odbor tesár. Novinkou je aj rekonštrukcia dielne pre obrábanie kovov a získanie CNC frézovačky a CNC plazmovej rezačky.

Snažíme sa vytvárať pozitívny vzťah študentov k našej škole a odborom, ktoré študujú aj v rámci teoretického vyučovania vytváraním atraktívneho a motivujúceho prostredia. Naše odborné učebne aj klasické triedy máme zariadené novým nábytkom, ale myslíme aj na chvíle, ktoré naši žiaci trávia mimo vyučovania a svojich tried. Zriadili sme niekoľko oddychových zón, vybudovali sme novú wifi sieť a spolu so žiakmi začíname realizovať projekt žiackej študovne. Pohodovú atmosféru našej školy zvýrazňuje naša snaha vytvárať pre žiakov domácke prostredie a vzťahy.

  • Adresa: Stredná odborná škola, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa
  • email: sekretariat@soshnusta.sk
Dobrovoľníčky si odniesli ocenenie Srdce na dlani

Zdroj: PR-článok, Stredná odborná škola v Hnúšti