Dobrovoľníčky si odniesli ocenenie Srdce na dlani

Vyzdvihli a ocenili ľudí z celého kraja, ktorých nezištné dobré skutky a inšpiratívne nápady pomáhajú druhým. Slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok aj tento rok 9. decembra zorganizovalo Centrum dobrovoľníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Medzi nominovanými boli aj dobrovoľníci z okresu Rimavská Sobota. V kategórii do 30 rokov to boli študentky a dobrovoľníčky Miriam Baranová a Michaela Oláhová z Komunitného centra OZ – Klub rómskych aktivistov na SR so sídlom v Hnúšti, ktoré ich aj nominovalo. Navštevujú Strednú odbornú školu v Hnúšti – odbor sociálno – výchovný pracovník.

„Veľmi sa tešíme spolu s dievčatami, pretože je to veľký prínos pre všetkých. Či už pre deti a mládež, ktorým sa u nás v komunitnom centre venujú, pre ne samotné a v neposlednom rade je to aj krásna reprezentácia Strednej odbornej školy v Hnúšti,“ informovala vobraze.sk Mária Demeova z Komunitného centra v Hnúšti. Ako spomenula, veria, že toto krásne ocenenie ich podporí a dodá im energiu a nadšenie do ich krásnej práce, ako aj do ďalšieho štúdia a plánov do budúcnosti. 

Študentky podľa Demeovej doučujú deti a mládež v predmetoch, ktoré im veľmi nejdú. „Pomáhajú im a pripravujú s nimi voľnočasové aktivity. Má to veľký význam z toho hľadiska, že sú to dievčatá, ktoré budú maturovať v máji, deti v nich vidia vzory. Vidia, že sa dá študovať, že sa dajú dosahovať výsledky a sú im vekovo bližšie. Je to taký iný vzťah, ako so zamestnancami, pretože je tam trochu iný rešpekt,“ dodala k ich charakteristike Demeová.

V jednotlivých krajoch si pod patronát túto udalosť zobrali dobrovoľnícke centrá. „Tento rok bolo na ocenenie v Banskobystrickom kraji prijatých celkom 30 nominácií. Najpočetnejšou kategóriou bolo Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, občiansky aktivizmus a rozvoj komunity. Sme radi, že opäť k nám prišli príbehy z celého kraja a zastúpenie mali obce a miesta ako Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Revúca, Zvolen, Polomka, Lučenec, Nová Baňa, ale aj Banská Bystrica, či Lovčica Trubín z okresu Žiar nad Hronom,“  vysvetľuje Silvia Cochová, riaditeľka Centra dobrovoľníctva.

Z okresu Rimavská Sobota ocenenie v kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv, občiansky aktivizmus a rozvoj komunity získal Miloš Hronček, štatutárny zástupca OZ Jazdecký klub EXCEL MADON Rimavské Brezovo. Hodnotiacou komisiou bol posunutý aj do národného kola Srdce na dlani – národné ocenenie za dobrovoľníctvo, ktoré zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii. V kategórii Seniorský dobrovoľník/-čka nad 50 rokov bola ocenená Mária Zdechovanová. Tento rok prevzali záštitu nad podujatím – Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Zdroj: vobraze.sk, centrumdobrovolnictva.sk, Mária Demeová (redakčne upravené)

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“