Martin Pliešovský kandiduje v parlamentných voľbách: SNS má potenciál stať sa rozumným jazýčkom na váhach

Mgr. Martin Pliešovský 57 rokov, primátor mesta Hnúšťa, kandidát strany č. 15 SNS

Narodil som sa v lete v roku 1966 v Hnúšti. Mamka, rodáčka zo západného Gemera spod Tŕstia a otec, slovenský navrátilec z rovín Békešskej župy , mi odmala vštepovali istú dávku lásky k domovine, ľuďom a rodine. Možno to bol pre budúcnosť impulz pre národné, sociálne a kresťanské myšlienky. Volám sa Martin Pliešovský.

Pôvodne som vyštudoval elektrotechniku v Liptovskom Hrádku, nastúpil do SLZ v Hnúšti, kde som pracoval na rôznych pozíciách: mechanik MaR, podnikový metrológ či výrobný riaditeľ v Technickej gume. Po doplnení si vysokoškolského vzdelania z pedagogiky som zastával funkciu vedúceho vychovávateľa stredoškolského internátu v Rimavskej Sobote.

Do komunálnej politiky som vstúpil po prevrate v roku 1990, kedy ma oslovila myšlienka znovuobnovenej Slovenskej národnej strany so samostatným Slovenskom. Jedným zo zakladateľov tejto strany bol náš rodák Ján Francisci. Poznajúc genézu zápasu Slovákov o svojbytnosť stal som sa neskôr jej členom. Mojou osobnou snahou bolo využiť poznanie dejín tak, aby sme sa vyvarovali chýb minulosti.

Som presvedčený o tom, že Slovenská národná strana má potenciál stať sa rozumným jazýčkom na váhach rozkolísaného slovenského politického spektra, pôsobiaceho vo virvare súčasného sveta.

Martin Pliešovský, kandidát Slovenskej národnej strany s číslom 39.Ako viacročný predseda Okresnej rady SNS v Rimavskej Sobote som sa rozhodol kandidovať v nastávajúcich predčasných parlamentných voľbách z postu primátora Hnúšte, pretože som presvedčený o tom, že Slovenská národná strana má potenciál stať sa rozumným jazýčkom na váhach rozkolísaného slovenského politického spektra, pôsobiaceho vo virvare súčasného sveta. Aj vzhľadom na súčasné skúsenosti, vidíme príklad odchodu najväčšieho zamestnávateľa v Hnúšti, verím, že z prípadnej vyššej pozície by som vedel pomôcť nielen tomuto regiónu, ale aj ostatným krajom, ktoré trpia nedostatkom vhodnej pracovnej príležitosti.

Chcel by som teda pozvať všetkých sympatizantov tejto najstaršej politickej strany, ale aj nerozhodných, aby využili svoje právo a vložili do volebnej urny hlasovací lístok s číslom 15, prípadne zakrúžkovali mená kandidátov z Banskobystrického kraja. Na kandidátnej listine Slovenskej národnej strany mám číslo 39.

Ďakujem!

Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 76/3, 814 99 Bratislava – Staré Mesto
Dodávateľ: OZ VOBRAZE, IČO: 53 805 453

Zdroj: PR článok, Martin Pliešovský

Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom politickej reklamy.