Koliesko na Kokave sa roztočí začiatkom augusta. Obec zaplnia folkloristi, študenti i remeselníci

Srdečne vás pozývame 3. až 6. augusta do Kokavy nad Rimavicou, kde sa uskutoční XXXII. ročník Festivalu ľudovej kultúry – stretnutie mladých folkloristov Koliesko. Zameraný je nielen na prezentáciu vynikajúcich folklórnych súborov, skupín ľudových hudieb a jednotlivcov, ale aj na výuku študentov katedier folkloristiky a etnológie a budúcich odborníkov v oblasti tradičnej kultúry.

FF Koliesko začína už vo štvrtok programom Kokavské etnodielne len pre študentov z cyklu letných škôl pri Festivale ľudovej kultúry Koliesko v Kokave nad Rimavicou. Uskutočnia sa 3. až 4. augusta v rekreačnom areály Močiar. Témou tohto ročníka je Nehmotné kultúrne dedičstvo v praxi folklórneho hnutia.

Koliesko pri fontáne začína o 16:00 hodine na Malej scéne na námestí. Novohradské osvetové stredisko Lučenec pre návštevníkov festivalu pripravilo vystúpenie, na ktorom sa predstavia  kolektívy z Novohradu a Gemera –Malohontu. Diváci sa tak môžu tešiť na príjemné piatkové hudobno – tanečné predstavenie zoskupení heligónkarov, folklórnych súborov a detských folklórnych súborov.

Folklórna scéna – program mladých folkloristov, TS PARTIA. Predstavia sa v nej významné osobnosti z dedinského prostredia o ktorých chýr zaletel rýchlo aj za hranice ich kraja. Sú to ich celebrity, znamenití tanečníci, muzikanti, speváci a výnimoční ľudia. Tanečná patria si vo svojich začiatkoch dala za cieľ spájať ľudový tanec s inými tanečnými štýlmi a viac dbala na experimentálne prevedenie. V súčasnosti sa venuje spracovaniu tradičného ľudového tanca a hudby na rôznych úrovniach štylizácie. Réžia: Vlado Michalko.

Vitajte v Kokave. Slávnostné otvorenie festivalu sa začne príhovorom starostu obce Jánom Chromekom o 21:15 hod. a nezabudnuteľnou melódiu Vrchárska nálada v podaní ĽH Ondreja Radiča. O 21:30 hod. zaznejú Ozveny nad Kokavou. Sú symbolom ozvien hôr a dolín okolo Kokavy, kde sa v minulosti niesla pieseň predkov ako ozvena ich života. Účinkovať bude Trio fujaristov z Kokavy n./ Rim., speváčka Adriana Paprčková, Vršanská muzika z Terchovej, ĽH FS Podpoľanec, zvonkár Stano Otruba, Michal Fiľo, Jaroslav Spišiak.

Koncert hudobnej skupiny etno world music BANDA začne na námestí, na Malej scéne o 22:30. Banda je názov slovenskej world music skupiny, ktorá vznikla v roku 2003 a prezentuje slovenskú etnickú hudbu v modernom spracovaní. Členovia Bandy sú muzikanti s dlhoročnými skúsenosťami v interpretácii folklórnej hudby, ale aj iných žánrov. Skupina sa pri tvorbe svojho world music repertoáru inšpiruje predovšetkým slovenskou tradičnou hudbou, pričom k jej spracovaniu pristupuje kreatívne. Muzikanti vychádzajú z jej autentických koreňov, no do svojej hudby vkladajú aj prvky z iných hudobných žánrov (blues, jazz, beat, pop, stará hudba) a folklóru iných národov (balkánskych, keltských, slovanských). Ich živá produkcia je dynamická, pestrá a interpretačne pôsobivá. Prevažne slovenské ľudové piesne a melódie (ale aj poľské, španielske, moravské, rusínske, rumunské a autorské) sú spracované formou originálnych aranžmánov.

SOBOTA 5. 8. 2023

Dopoludnia o 10:30 hodine začína Škola tanca a škola spevu v sále DK a na Malej scéne. Tancujme a spievajme z Horehronia. Účinkovať majú ŽSSk Trnki a ĽH Miroslava Kapca

Koliesko pri fontáne pokračuje aj v sobotu od 13:30 do 15:30 hodiny na Malej scéne na námestí. Pred divákmi sa predstavia účinkujú: FS Topoľan z Giraltoviec, Fsk Kýčera z Čierneho Balogu, Kmotry a kmotrovia z Detvy a mužská spevácka skupina z Moravy – Mužáci z hrušiek.

Tanečné a spevácke vystúpenia na námestí pri fontáne

Od 17:00 hod. budú programy v amfiteátri. Program detských folkórnych súborov s názvom „KOT ZMO SA TAK ZIŠĽI!“ začína o17:00 hod. Účinkujú: DFS KOKAVAN z Kokavy nad Rimavicou, DFS HEĽPANČOK z Heľpy, DFS PODPOĽANČEK z Detvy, DFS ZORNIČKA z Klenovca, Kristína a Alžbeta KONEČNÉ z DFS KOPANIČIARIK z Myjavy, Jakub HANZELY z DĽH ORIEŠOK zo Smižian

KOKAVSKÉ PODOBY

O 19:00 v amfiteátri účinkujú FS KOKAVAN – sučasní a bývalí členovia, seniori FS Kokavan, ĽH ONREJA RADIČA, TRIO FUJARISTOV, HELIGÓNKARI, hostia: FS PARTIZÁN a seniori FS PARTIZÁN zo Slovenskej Ľubče, IGOR KOVAČOVIČ

REGIONÁLNY PROGRAM – s názvom „ VRCH HRONA“ sa začína o 20:30 v amfiteátri. Účinkujú: FS PARTIZÁN zo Slovenskej Ľubče a ŽSSk TRNKI z Banskej Bystrice, Fsk HEĽPAN a CHLOPI z Heľpy, FSk BREZINKY z Polomky.

Novým programom festivalu bude Mestopis kultúry Kokavy – Kotoška. Uskutoční sa v Synagóge. Účinkujú Pavel Bielčik, Katarína Bielčiková, Ľubomíra Žilková, rodina Murínová, Alžbeta Sábelová, Karin Sarkisjan, Leon Sokolovský, ĽH O. Radiča. Autor: Ivan Murín

TANCOVAČKA od 22:30 pri KRČME LÚČ. Účinkovať bude ĽH PAPRČKOVCI

NEDEĽA 6. 8. 2023

Spevácky program KARIN SARKISJAN – 10:00 – Rímskokatolícky kostol

Hudobno – spevácky program JÚLIE KOZÁKOVEJ – 11.00 – Evanjelický kostol

SPRIEVODNÉ PROGRAMY:

NÁRODOPISNÁ KNIŽNICA je otvorená v piatok aj v sobotu naObecnom úrade

V priestoroch Miestnej knižnice je sústredená literatúra, audio, video a DVD nahrávky folklórneho materiálu a rôzne výrobky ľudových umeleckých majstrov.

LEŠČÁKOVE DIŠPUTY V SOBOTU O 10:00 – téma: DH Kokavčanka

Autor: PhDr. Jaroslav Černák, Mgr. Michaela Škodová

VERNISÁŽ VÝSTAVY V KLUBOVNI DK – „PÍSMO NA TEXTILE“ – 17:00

Mgr. Michaela Škodová

VERNISÁŽ VÝSTAVY V SYNAGÓGE – „SRDCOM MAĽOVANÉ“ – 18:00

Vernisáž výstavy obrazov IVETY KURICOVEJ s hudobným hosťom

NOS Lučenec

VERNISÁŽ VÝSTAVY V STAREJ ŠKOLE „PRÍBEH STAREJ ŠKOLY“ ( pri železničnej stanici )

VÝSTAVA V STAREJ ŠKOLE PRI STANICI – „PRÍBEH SKLA III.“ Stará škola pri železničnej stanici. Výstava bude prebiehať počas celého festivalu.

Remeselnécka ulička otvára svoje brány v sobotu od 9:00 – 17:00 na ulici Bakulíniho. Populárna Remeselná ulička priťahuje čím ďalej tým viac záujemcov o tradičné remeslá. Prezentácia remesiel v priamom prenose je lákadlom pre každú vekovú kategóriu a stala sa tak neodmysliteľnou súčasťou festivalu. Predvedú sa aj remeselníci, ktorých kvalita výrobkov bola docenená udelením certifikátu pre používanie značky regionálny produkt Gemer-Malohont.

Za potokom – ukážka prípravy ťahanej štrúdle, voňavých bratislavských rožkov ale aj pečenie oblátok. Ochutnávka rôznych tradičných jedál pri počúvaní tónov zvoncov, píšťaliek, fujary, ale aj husličiek vytvoria priestor na posilnenie a oddýchnutie pod korunami stromov.

Za synagógou bude prezentácia regiónu „Novohrad po Šiatrom“ (OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie )

Zdroj:  Tlačová správa – vedúca Miestneho kultúrneho strediska v Kokave nad Rimavicou Blanka Harasimová

Koliesko ponúklo pestrý program. Organizátori považujú festival za veľmi úspešný + foto a video