Kepku priviedol k tvorbe jeho otec, umelecky je zameraná aj dcéra. Ich diela vystavia v R. Sobote

Tri generácie Kepkovcov – Ladislav Kepka (vľavo) , jeho vnučka Ingrid Kepková a Juraj Kepka

Tri generácie Kepkovcov z Rimavskej Soboty tvoria už desaťročia. Ich rodinné príbehy prepletené tvorbou a umením odkryje pripravovaná výstava pod názvom Rodinné mytológie Kepkovcov. Zahŕňa výber zo sochárskych diel Ladislava Kepku, výber z tvorby Juraja Kepku a diela jeho dcéry Ingrid Kepkovej.

Ladislav Kepka pracoval ako zubný laborant. Rezbárstvu sa venoval len vo voľnom čase, no keď prišiel do dôchodku, začal tvoriť naplno. Vytvoril niekoľko nadrozmerných figurálnych drevených plastík, ako napríklad sochu Novohradského rytiera, ktorý je umiestnený pred Redutou v Lučenci, sochu Pavla Dobšinského osadenú na dvore Základnej školy Pavla Dobšinského v R. Sobote a taktiež sochu Mateja Hrebendu, ktorá bola dlhý čas umiestnená na nádvorí Okresnej knižnice v Rimavskej Sobote. Ako pre vobraze.sk priblížil jeho syn Juraj Kepka, otec tvoril pre ľudí, ktorí jeho diela mali radi a dodnes si chránia jeho výtvory. Ladislavove sochy sú vo viacerých súkromných zbierkach, ale aj v zbierkach Slovenskej národnej galérie. Verejnosť si môže pozrieť jeho diela aj v stálej expozícii v parku Podtatranského múzea v Poprade.

Juraj Kepka sa venoval výtvarnej tvorbe už na základnej a strednej škole. Dostal sa k nej vďaka svojmu otcovi. Neskôr, počas vysokoškolských štúdii na Strojníckej fakulte ČVUT v Prahe sa maľovaniu a kresleniu začal venovať intenzívnejšie. Vďaka spolužiakovi z fakulty Štefanovi Potočnákovi sa zoznámil so Slovenskými študentmi FAMU, ktorých dnes poznáme ako Slovenskú novú vlnu. „Aj keď som neštudoval na umeleckej škole a výtvarnej tvorbe som sa venoval len ako záľube, mal som príležitosť spoznať sa s týmito študentmi, ale aj inými predstaviteľmi výtvarnej avantgardy osemdesiatych rokov v Prahe,“ spomína Juraj Kepka. V Prahe sa zúčastňoval mnohých podujatí, na niektorých z nich mal možnosť vystaviť svoje diela. Po tom, ako sa oženil, mal pár rokov tvorivú pauzu a postupne sa začal venovať sochárskej tvorbe, ku ktorej sa stále vracia v ďalších tvorivých životných obdobiach.

Juraj Kepka má mnohé zo svojich drevených, kamenných plastík a kovových kinetov, vystavených v súkromnej „záhradnej galérii“. V záhrade rodinného domu je umiestnených aj niekoľko diel jeho otca a detské práce jeho syna a dcéry. Na tomto projekte chce ďalej pokračovať a sprístupniť tento magický priestor, kde žil a tvoril aj jeho otec aj svojim priateľom a známym.

Ingrid Kepková bola študentkou rimavskosobotského gymnázia, trinásť rokov tu navštevovala výtvarný odbor na Základnej umeleckej škole. Je absolventkou Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach na Katedre voľného výtvarného umenia a intermédií v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby prof. Petra Rónaia. Jej tvorba bola prezentovaná na významných výstavách doma aj v zahraničí, vo viacerých odborných publikáciách a zahraničných umeleckých rezidenčných stážach.

Výstava Rodinné mytológie Kepkovcov zdôrazňuje jedinečnosť medzigeneračných prepojení, rôznorodé perspektívy a umelecké vyjadrenia troch tvorcov, predstavujúc jednotlivé i kolektívne príspevky tejto rodiny do sveta umenia. Návštevník má možnosť nahliadnuť do šiestich miestností, pričom každá miestnosť sa bude týkať inej témy – zvieracia tematika, ženskosť, ľudská tvár, rituál tvorby, hnev a v neposlednom rade téma Raj.

„S veľkou radosťou pozývam na našu výstavu všetkých ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu a prírode. Mojou túžbou je priblížiť tieto dva svety bližšie k sebe, dokonca sa pokúsiť ich prepojiť tak, ako sa stretávajú a koexistujú v našej záhrade, našej tvorbe a našich rodinných príbehoch,“ avizuje Ingrid Kepková.

Zdroj: vobraze.sk, foto: archív Juraja Kepku