Gemersko – malohontské múzeum čaká revitalizácia hlavného vstupu

Gemersko – malohontské múzeum v Rimavskej Sobote čaká revitalizácia hlavného vchodu a zriadenie návštevníckeho centra. 14. augusta boli podpísané posledné zmluvy ohľadom prác a priestor bol odovzdaný firme Kubkostav, ktorá bude zabezpečovať stavebné práce. Tie sa začnú na budúci týždeň a mali by sa ukončiť v polovici novembra tohto roka.

Jedným z cieľov, ktorému zodpovedá najväčší rozsah prác, je zvýšenie komfortu služieb pre návštevníkov. Ide o moderné poňatie vstupu do múzea a zriadenie plnohodnotného návštevníckeho centra zodpovedajúceho súčasným nárokom a očakávaniam návštevníkov a verejnosti.

Vstup do objektu múzea je prvým kontaktom návštevníka so samotným múzeom, a ako taký utvára prvý dojem návštevníka. Historická budova Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote je pôvodne klasicistický objekt delostreleckých kasární postavený v roku 1850, podľa projektu architekta Ferenca Miksa. Počiatky súčasného vstupu do výstavných a expozičných priestorov možno datovať až do konca 70. rokov 20. storočia, keď bola verejnosti v roku 1979 sprístupnená stála vlastivedná expozícia. Z tohto hľadiska má jeho rekonštrukcia veľký význam. Architektonické riešenie je dielom architektky Martiny Ťažkej.

Upravený bude priestor na prístupovej chodbe tak, aby vznikol jednoliaty a návštevnícky príťažlivý moderný priestor. Pôvodný masívny zamrežovaný vstup bude nahradený presklenými automatickými  dverami. V priestore budú moderné vitríny na propagačné materiály, publikácie a zborníky z produkcie GMM. Súčasťou rekonštrukcie budú aj vykurovacie telesá, nová elektroinštalácia či osvetlenie.

 Na tento účel získalo múzeum z európskych zdrojov dotáciu vo výške viac ako 90 000 eur, projekt je prvým krokom k postupnej rekonštrukcii interiéru inštitúcie.

Charakter niektorých prác bude mať dosah aj na obmedzenie činnosti múzea vo vzťahu k návštevníkom.  Dôvodom je bezpečnosť návštevníkov. Múzeum nebude pre verejnosť uzatvorené úplne a o konkrétnych termínoch a obmedzeniach bude inštitúcia včas informovať na svojej webovej stránke a na facebookovom profile.

Sprístupnená pre návštevníkom bude dolná chodba a jedna výstavná miestnosť, kde momentálne prebieha výstava  Legendárne priateľstvá Petőfiho – Petőfi legendás barátságai. Gemersko-malohontské múzeum pripravuje aj nové výstavy a podujatia, na ktoré sa môžu návštevníci tešiť aj počas stavebných prác.

Zdroj: tlačová správa, Ján Ulický – Gemersko – malohontské múzeum (redakčne upravené)