Vláda schválila vydanie osvedčenia o významnej investícii pre Winkelmann Building + Industry Slovakia v R. Sobote

Úradujúca vláda schválila návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote“, ktorého uskutočnenie je vo verejnom záujme. Stalo sa tak ešte na rokovaní 6. júla. Podľa predkladacej správy požiadala o vydanie tohto osvedčenia spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia 26. mája. Išlo o doklad potvrdzujúci, že významná investícia je vo verejnom záujme. Vydanie tohto osvedčenia umožní podľa podkladov pre vládny kabinet urýchlenie povoľovacích procesov pre investíciu strategického významu pre región Rimavskej Soboty, ako aj celého Slovenska.

„Cieľom investičného projektu je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou,“ uvádza sa ďalej v materiáli pre členov vlády. Ročná produkcia by mala dosiahnuť 300 000 jednotiek smaltovaných nádrží. Investícia bude zahŕňať lisovacie zariadenie, zváraciu montážnu linku, smaltovacie zariadenie, hlavnú montážnu linku a ďalšie vybavenie. Investičný projekt má byť realizovaný na strategickom území rimavskosobotského priemyselného parku. Ten je významnou investíciou realizovanou vo verejnom záujme na základe uznesenia vlády z minulého roka.

Investičné náklady vynaložené na realizáciu investičného projektu dosiahnu minimálne hodnotu 110 117 898 eur a v priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu žiadateľ vytvorí 452 nových pracovných miest. Podľa plánu majú byť v tomto roku vytvorené dve nové pracovné miesta, v budúcom ich má byť 107 a v ďalšom 343.

Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii súvisel aj so záväzkom, ktorý vyplýva z investičnej zmluvy. Tá bola 24. mája uzatvorená medzi spoločnosťou REFLEX SK (komplementár žiadateľa), Slovenskou republikou a spoločnosťou MH Invest. Podľa predkladacej správy bola uznesením vlády spomínaná investičná zmluva schválená 24. mája a na začiatku júla sa k nej pripravoval dodatok. Ním sa prevedú zmluvné práva a povinností zo spoločnosti REFLEX SK na žiadateľa.

Zdroj: vobraze.sk, vlada.gov.sk