Priemyselný park v R. Sobote je významnou investíciou

Vláda SR schválila návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Priemyselný park Rimavská Sobota“, ktorého uskutočnenie je vo verejnom záujme. Urobila tak na svojom zasadnutí 6. júla. Vláda splnomocnila podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Richarda Sulíka vydať osvedčenie o významnej investícii pre spoločnosť MH Invest na spomínaný investičný projekt. Jej zakladateľom je štát prostredníctvom ministerstva hospodárstva.

MH Invest požiadal ešte vo februári o vydanie osvedčenia o významnej investícii, ktoré bude, v súlade so zákonom o významných investíciách, dokladom potvrdzujúcim, že významná investícia je vo verejnom záujme. Uvádza sa to v predkladacej správe. Podľa nej sa realizáciou investičného projektu „zabezpečí príprava strategického územia určeného na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja, čím v budúcnosti dôjde k priamemu aj nepriamemu vytvoreniu nových pracovných miest v okrese Rimavská Sobota“.

Prevažná časť strategického územia investičného projektu „Priemyselný park Rimavská Sobota“ sa nachádza v katastrálnom území Rimavskej Soboty a časť v katastrálnom území Čerenčian. Realizáciu investičného projektu schválila vláda v januári minulého roka.

Naša redakcia sa aktuálne zaujímala o prípadných investorov do tohto pripravovaného priemyselného parku a aj o to, ako je to vlastne s nemeckou spoločnosťou Ziegler Group, či s ňou naďalej prebieha komunikácia a akým spôsobom sa rokovania vyvíjajú. Tlačový odbor ministerstva hospodárstva odpovedal, že „štandardne nekomunikuje rokovania s investormi“. Ďalej uviedol, že jediným subjektom, s ktorým doteraz ministerstvo hospodárstva podpísalo memorandum, bola spoločnosť Ziegler. „Rezort hospodárstva nemá informáciu, že by spoločnosť Ziegler od neho odstúpila,“ tvrdí tlačový odbor ministerstva.

Zdroj: vobraze.sk, gov.sk