Bolo vydané povolenie na stavbu druhej predajne Lidl v R. Sobote

Bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu druhej predajne Lidl v Rimavskej Sobote. Zatiaľ však ešte nenadobudlo právoplatnosť. Predajňa potravín a doplnkového tovaru sa podľa neho bude nachádzať v priestore areálu bývalej tabakovej továrne na Hostinského ulici. Pôjde o jednopodlažný objekt, s predajnou plochou 1 417,51 m2. Areál predajne bude pozostávať zo samotného objektu predajne, prekrytého priestoru pred vstupom, samostatného prístrešku pre nákupné vozíky a bicykle, príjazdovej komunikácie a parkoviska. Ako sa ďalej uvádza v stavebnom povolení, lokalita bude dopravne napojená z ulice Hostinského, z cesty III. triedy novonavrhovanou križovatkou s ľavým odbočením. Predpokladaný počet zamestnancov predajne je 25 – 30. Stavebné povolenie vydal rimavskosobotský mestský úrad 12. júla, na úradnej tabuli bolo zverejnené o šesť dní neskôr.

„Do ostrovčekov na ploche parkoviska bude zrealizovaná zahustená výsadba kríkov, pozdĺž príjazdovej komunikácie a chodníka založené zapojené záhony tvorené výsadbou trvaliek, okrasných tráv a cibuľovín. Tam, kde je to priestorovo možné, je navrhovaná výsadba stromov,“ uvádza sa v stavebnom povolení.

Obchodný reťazec Lidl už má v súčasnosti predajňu na Cukrovarskej ulici v R. Sobote. Výstavbe tej druhej majú predchádzať aj búracie práce v areáli bývalej tabakovej továrne. Lidl má mať predajňu aj v Hnúšti.

Zdroj: vobraze.sk, rimavskasobota.sk