Gotické kostoly na Gemeri a Malohonte majú po prvýkrát pravidelné letné otváracie hodiny

Kraskovo

Stredoveké kostoly s výnimočnými freskami napriek stúpajúcemu záujmu verejnosti dlhodobo zápasia s prístupnosťou. Dvanástim kostolom, ktoré sú od minulého roka nositeľmi prestížnej značky Európske dedičstvo, sa vďaka podpore Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja podarilo po prvýkrát otvoriť brány návštevníkom v pevne stanovených časoch.

V okresoch Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava nájdeme veľké množstvo sakrálnych pamiatok, ktoré svojou hodnotou patria medzi to najkvalitnejšie, čo stredoveké umenie na Slovensku ponúka. V interiéroch sa nachádzajú vzácne freskové maľby, ktorých história siaha do 13. a 14. storočia. Príbeh výmaľby stien kostolov je spätý so šľachtickými rodmi, nemeckou banskou kolonizáciou, diplomatickými stykmi s vtedajšími talianskymi mestskými štátmi či neskoršou reformáciou.

Kostoly evanjelickej, katolíckej a reformovanej cirkvi v kedysi bohatých baníckych mestách a dedinách dnes ostali na periférii. Aj napriek tomu, že väčšina z nich slúži svojmu pôvodnému účelu a má stále aktívny cirkevný zbor, niekedy býva náročné dostať sa dovnútra. Skĺbiť záujmy veriacich, farárov, farárok, kostolníkov a návštevníkov je najmä počas letnej turistickej sezóny mimoriadne náročné. Projekt značky Európske dedičstvo v dlhodobej stratégii prináša aj ideu lepšej prístupnosti dvanástich kostolov nesúcich toto ocenenie. Združenie Gotická cesta preto v spolupráci s cirkevnými zbormi, farnosťami a samosprávami za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja prinieslo riešenie formou pravidelných otváracích hodín počas letných mesiacov.

Návštevníci sa od júla i v auguste môžu tešiť na otvorené brány Štítnického okruhu Gotickej cesty počas fixných hodín v okrese Rožňava v evanjelických kostoloch v Štítniku, Koceľovciach a Ochtinej, taktiež v kostole reformovanej cirkvi v Plešivci počas celého týždňa od pondelka do soboty od 9:00 do 16:00 h, v nedeľu od 12:00 do 15:00 (respektíve v Plešivci 13:00 – 16:00).

V okresoch Revúca a Rimavská Sobota v takzvanom Jelšavskom a Rimavskom okruhu vedia záujemcovia navštíviť evanjelické kostoly v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach, Kraskove a Kameňanoch, katolícke kostoly v Šiveticiach a Chyžnom od stredy do soboty od 10:00 do 16:00 h. Katolícky kostol v Rákoši sa dá navštíviť v sobotu od 10:00 do 16:00, inokedy sa odporúčame na prehliadku objednať vopred. Kostol v Rimavskej Bani je z dôvodu prebiehajúcej obnovy pre verejnosť dočasne zatvorený.

Turistov pri návšteve čaká aj sprievodné slovo miestnych obyvateľov, ktorí tieto pamiatky sprístupňujú záujemcom. Vstupné je dobrovoľné a ostáva miestnemu cirkevnému zboru na údržbu kultúrneho dedičstva.

Gotické kostoly s freskovou výmaľbou starou vyše 600 rokov majú ambíciu stať sa jedným z turistických ťahákov regiónu Gemer a Malohont. Biblické či svetské príbehy na stenách týchto pamiatok sú zaujímavé najmä svojou vysokou kvalitou hlavne vďaka spojitosti s talianskou školou nástennej maľby a veľkým počtom kostolov, v ktorých toto špecifické umenie dokážeme v unikátne zachovanej podobe dodnes nájsť. “Sme veľmi radi, že sa nám v takejto širokej spolupráci podarilo zorganizovať pevné časy, počas ktorých sa turisti dostanú do kostolov, tak ako je to bežné v akejkoľvek inej inštitúcii – jednoducho, bez hľadania čísla na správcu, objednávania či čakania. Veríme, že sa tento pokus ujme a sezóna v tomto roku prinesie väčší komfort nielen pre záujemcov, ale aj pre majiteľov pamiatok. Všetkých milovníkov gotiky, umenia, ale aj kultúrneho dedičstva ako takého srdečne pozývame na Gemer, ” upresnil ciele projektu Peter Palgut, člen združenia Gotická cesta.

Aktuálne informácie o gotických kostoloch, prípadne podujatiach súvisiacich s kostolmi v regióne Gemer a Malohont sú k dispozícii na webe www.gotickacesta.sk a tiež na facebookovom profile Gotická cesta, alebo profile Oblastnej organizácie cestovného ruchu GEMER.

Zdroj: tlačová správa, Zuzana Jóbová – výkonná riaditeľka KOCR Banskobystrický kraj Turizmus (redakčne upravené)