Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety nebude v Župnom dome. Školský rok tam otvorila Varšavská univerzita

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – Ústav bl. Anny Kolesárovej nebude zatiaľ svoje priestory v meste rozširovať, aj keď jej rimavskosobotská samospráva vyšla v ústrety. Pred začatím nového školského roka nebola podpísaná zmluva s mestom o výpožičke priestorov časti bývalého Župného domu. Pobočka v R. Sobote sa sem plánovala rozšíriť a vytvoriť aj možnosť štúdia v zdravotníctve, napríklad v odboroch ošetrovateľstvo či pôrodná asistencia. Ich požiadavku odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva ešte v júni. K prácam v priestoroch počas leta nedošlo, čo pre vobraze.sk potvrdil šéf Mestskej bytovej správy Igor Olšiak. Ako dnes vysvetlil viceprimátor mesta a zároveň poslanec mestského zastupiteľstva Jozef Tóth, zmluva nebola podpísaná a univerzita tak pravdepodobne zostáva v pôvodných priestoroch na Daxnerovej ulici.

„Bolo to bez udania dôvodu, len ústne bolo oznámené, že teda si tie priestory neprenajmú. Priestory nezačali upravovať na svoje podmienky. Boli sa tam raz pozrieť a to bolo všetko,“ povedal Tóth. Zároveň dodal, že ak by malo dôjsť k výpožičke pre inú školu, tak by to poslanci mali opäť prerokovať. „Myslím si však, že by to nemal byť problém,“ dodal. 

Profesorka Gállová presedlala na inú vysokú školu

Sťahovanie na september avizovala aj profesorka Andrea Gállová. Tá však počas prázdnin ukončila pracovný pomer na pracovisku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – Ústav bl. Anny Kolesárovej. Zastávala funkciu vedúcej detašovaného pracoviska v R. Sobote a na škole pôsobila 12 rokov. „Od 1. októbra mám zmluvu na Collegium Humanum Varšavská univerzita manažmentu,“ priblížila pre vobraze.sk Andrea Gállová. Poznamenala, že na pôvodnej škole necítila už možnosť ďalšieho rastu, hlavne po smrti profesora Vladimíra Krčméryho, ktorého považovala za jedinečnú kapacitu.

Na novej škole podľa jej slov bude na pozícii zmocnenca rektorka pre zahraničných študentov zo Slovenska, teda pracoviská v Bratislave, Košiciach a teraz aj v Rimavskej Sobote. Na starosti má zároveň pobočku aj v Čechách v meste Frýdek-Místek. Zimný semester má byť podľa Gállovej online spôsobom vyučovania, nakoľko rátajú s vírusovými ochoreniami. Do začatia letného semestra by rada oslovila mesto so žiadosťou o prenájom budovy bývalého Župného domu.

V bývalom Župnom dome sa stretli noví študenti Varšavskej univerzity

Na dnešnom otvorení akademického roka v Rimavskej Sobote, ktorá patrí pod pracovisko Frýdek Místek Varšavskej univerzity manažmentu sa v tejto budove bývalého Župného domu zúčastnilo vyše päťdesiat študentov. Podľa Gállovej ide prevažne o študentov, ktorí navštevovali VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Väčšia časť študentov sa pritom ospravedlnila pre pracovné povinnosti. Spolu by podľa Gállovej mali mať vyše 120 poslucháčov v odbore sociálna práca, čo predstavuje asi polovicu všetkých študentov, ktorí mali nastúpiť za zimný semester na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce. Okrem toho otvára Varšavská univerzita manažmentu v Rimavskej Sobote pod záštitou svojho pracoviska vo Frýdku Místku odbory: psychológia, manažment, sociálna práca, ktorým je Gállová obzvlášť rada. Na psychológii majú podľa nej prihlásených 60 študentov a vyše 30 je na manažment v externej forme. „Keďže sme sa len teraz dostali do povedomia verejnosti, tak máme povolený predĺžený termín prihlášok do konca októbra,“ dodala.

Richard Hrubý (druhý zľava)

V budúcnosti by mohli pribudnúť aj odbory zdravotníctva. Na VŠ pôsobí aj Richard Hrubý, bývalý riaditeľ rimavskosobotskej nemocnice a prednosta onkologickej kliniky v nemocnici Bory v Bratislave. „Predstavujem vám svojho kolegu, ktorý bude zastupovať na Varšavskej univerzite odbor zdravotníctva. Bude v podstate na tej istej úrovni riadenia ako som ja,“ povedala Gállová s tým, že majú záujem na rozvíjaní študijných zdravotníckych odboroch v R. Sobote.

Zároveň predstavila aj Rastislava Polláka, ktorý je generálnym vikárom a dekanom rímskokatolíckej cirkvi na farnosti v R. Sobote. 

Podľa slov Richarda Hrubého vysoká škola prináša nový typ študijných odborov, vzdelávania a umožňuje externe študovať na zahraničnej vysokej škole z domova. Ako podotkol, škola má 32 tisíc študentov po celom svete.

Doplnené 27. september

V Rimavskej Sobote naďalej zostáva detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Nedošlo k jeho rozšíreniu o zdravotnícke odbory ani o sťahovanie do priestorov bývalého Župného domu. Zmluva nebola podpísaná zo strany vysokej školy. Ako pre vobraze.sk ďalej priblížil rektor vysokej školy Ladislav Bučko, ponuku na vyučovanie dostali od primátora, ale podmienky zmluvy boli pre nich neprijateľné. „S vedením Csillagházu sme sa dohodli, že výučba bude prebiehať tam,“ priblížil s tým, že majú okolo 170 študentov. V tomto školskom roku naďalej ponúkajú odbor sociálna práca.

Zdroj: vobraze.sk