V časti bývalého Župného domu v R. Sobote má prebiehať vysokoškolské štúdium

V budove bývalého Župného domu v Rimavskej Sobote má byť detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety. Ústav bl. Anny Kolesárovej sídliaci na Daxnerovej ulici v R. Sobote tak rozšíri svoje pôsobisko. Výpožičku na dobu neurčitú schválili dnes poslanci Mestského zastupiteľstva v R. Sobote jednohlasne. Za bolo všetkých 16 prítomných poslancov. Rokovalo sa v priestoroch bývalého Župného domu. Ako sa uvádza v uznesení, žiadateľ bude priestory využívať za účelom štúdia sociálnej práce a zdravotníckych študijných odborov, zabezpečujúcich vzdelávanie v profesiách, ktorých je v súčasnosti nedostatok.

Predmetom výpožičky na dobu neurčitú je ľavé krídlo budovy prvého poschodia o rozlohe 290 m2. Približne desať kancelárií so sociálnymi zariadeniami a časťou nádvoria.

S návrhom, aby sa budova využívala ako vysoká škola zdravotníctva, prišiel poslanec Obaidullah Mir. Ako na dnešnom zasadnutí uviedol, spočiatku tento zámer zriadenia vysokej školy vyzeral neuveriteľne, ale urobil sa kus práce na úrovni mesta, školy aj vlády. „Vyzerá to tak, že vysoká škola tu bude. Tento rok tu bude zatiaľ len sociálna práca. keby sa toto podarilo o mesiac, dva skôr, si myslím, že už aj tento rok sme mohli prijať študentov zdravotníctva,“ povedal a dodal, že v tomto čase je už po prihlasovaní sa na vysoké školy a preto budú mať možnosť až na budúci rok. „Verím tomu, že to bude vemi užitočný projekt a dobrá vec, ktorá pozdvihne vzdelanostnú úroveň, ako aj úroveň sociálnych a zdravotníckych služieb v Rimavskej Sobote. Držím tej škole palce,“ povedal Mir, ktorý si vyslúžil potlesk kolegov a pozitívne reakcie.

Detašované pracovisko vysokej školy už v súčasnosti funguje a má študentov na spomínanej Daxnerovej ulici.

Poslanci na dnešnom rokovaní odsúhlasili aj sumu 15 tisíc eur na opravu časti strechy. Budova je v súčasnosti využívaná minimálne a nie je v nej už žiadny nájomca. Poslanci v nej rokovali prvýkrát v tomto roku. V minulosti tu sídlilo niekoľko kancelárií, okresný úrad či úrad práce. Klasicistická budova z obdobia prelomu 18. a 19. storočí má okolo 150 miestností.

Budova s historickým významom zíva prázdnotou. Strecha je v havarijnom stave 

Zdroj: vobraze.sk