Vysokoškolské štúdium v bývalom Župnom dome v R. Sobote má prebiehať už od septembra. Pribudnú tri odbory

profesorka Andrea Gállová

Detašované pracovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – Ústav bl. Anny Kolesárovej začne vyučovať v nových priestoroch bývalého Župného domu v Rimavske Sobote. Stať sa tak má už v septembri tento rok. Ako pre vobraze.sk uviedla profesorka a vedúca detašovaného pracoviska Andrea Gállová, pôjde o študijný program sociálnej práce, o ktorý prejavilo záujem 35 študentov. „Celkovo už v R. Sobote máme bez nových prvákov 229 študentov v piatich ročníkoch v externej forme štúdia,“ povedala a dodala, že budúci školský rok budú mať už prvých absolventov magisterského študijného odboru sociálna práca v externej forme. „Počet študentov neklesá a tešíme sa, že je záujem o sociálnu prácu,“ doplnila. 

Pracovisko vysokej školy sídlilo na Daxnerovej ulici, kde však podľa Gállovej koncom mája ukončili nájomný vzťah. „Už tam nie sme. V septembri zápis do ďalších ročníkov začneme v priestoroch historickej budovy bývalého župného domu,“ priblížila. Samospráva prenajala priestory bezodplatne, náklady na prevádzku bude hradiť vysoká škola. 

„Vážim si, že primátor aj poslanci prechovávajú úctu k pamiatke profesora Vladimíra Krčméryho, a že sme dostali do bezplatného užívania budovu župného domu. Bol to dlhodobý zámer profesora Krčméryho rozvíjať okres Rimavská Sobota a tento región,“ povedala Gállová a dodala, že profesor Krčméry mal naplánovanú novoročnú oslavu v januári 2023 a chcel dohodnúť a oznámiť spoluprácu s mestom. „Plánoval tu otvoriť zdravotnícke odbory podľa požiadaviek a potrieb zo strany mesta i nemocnice,“ vysvetlila. Univerzita podľa Gállovej musí ešte prejsť akreditačnou komisiou v septembri, ako aj ostatné vysoké školy. „Akreditačnú kontrolu sme mali trikrát a máme všetko v poriadku. Je to stopercentne isté, že ďalej od septembra fungujeme,“ priblížila. Podotkla, že to bol hlavný a zatiaľ najväčší dôvod, prečo neotvárajú zdravotnícke odbory už najbližší školský rok. 

Pripomenula, že pri poslednej návšteve nového rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Ladislava Bučka v Rimavskej Sobote padol prísľub, že otvoria dva, alebo tri odbory v akademickom roku 2024/2025, najskôr v externej forme štúdia a potom o rok aj v dennej forme. „Bola som na rokovaní. Nábor študentov začíname robiť od januára 2024. Záujemcov bude z celého slovenska dosť,“ ubezpečila. 

Podľa Gállovej si univerzita má vybrať tri zo štyroch odborov. Medzi nimi je odbor ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, ktorá je potrebná pre tento región. Rozhodovať by sa malo medzi urgentnou zdravotnou starostlivosťou, teda záchranármi, alebo odborom verejné zdravotníctvo. „Závisieť to bude od potrieb regiónu a aj od prevádzkových ukazovateľov. Potrebujeme mať zastrešenú činnosť nielen v nemocnici, v ambulantnej sfére, ale aj priamo v budove, kde sa vzdelávajú študenti. Musíme tam mať maximálnu technickú výbavu, čo tiež nebude zo strany univerzity žiadny problém, len to musíme odkomunikovať na pôde univerzity,“ dodala. 

Detašované pracovisko malo podľa Gállovej doteraz dosť vysoké náklady a komplikovaný spôsob využívania priestorov. „Historická budova patrí pod mesto, má inú úroveň a sídli pri nemocnici, čo je veľmi dôležité v zdravotníckych odboroch,“ zdôraznila. Gálová by podľa jej slov privítala, ak by vláda vyčlenila finančné prostriedky, ako to bolo prisľúbené primátorovi na rekonštrukciu budovy. „Nastaví to vyšší level kvality života ekonomickej hodnoty a boli by to kvalitné podmienky pre nás a vzdelávanie.“ 

Vedecká rada, ktorá je riadiacim orgánom, sa podľa Gállovej rozhodla, že v septembri udelí primátorovi Šimkovi zlatú medailu. „Len výnimočné osobnosti ako veľvyslanec, minister dostali zlatú medailu,“ podotkla.


Výpožičku na dobu neurčitú schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v R. Sobote v júni. Ako sa uvádza v uznesení, žiadateľ bude priestory využívať za účelom štúdia sociálnej práce a zdravotníckych študijných odborov, zabezpečujúcich vzdelávanie v profesiách, ktorých je v súčasnosti nedostatok.

V časti bývalého Župného domu v R. Sobote má prebiehať vysokoškolské štúdium

Zdroj: vobraze.sk