Z mestského poslanca sa stal riaditeľ CVČ v Tornali

Centrum voľného času v Tornali vedie nový riaditeľ. Stal sa ním László Iván, staronový poslanec mestského zastupiteľstva. Vo výberovom konaní mal jedného konkurenta. Funkcie sa ujal od prvého marca. Vzhľadom na nezlučiteľnosť funkcií sa Iván vzdal mandátu poslanca. V poslaneckých laviciach ho nahradila Jana Asztalos Pučoková. Ako pre vobraze.sk László Iván uviedol, pred pár rokmi už v CVČ pracoval, ako mladý absolvent vysokej školy pedagogickej.

Je učiteľom telesnej výchovy.  „V doterajšom živote som mal stále elán a chuť pracovať s mládežou, viesť krúžky, organizovať a riadiť súťaže a rôzne voľno časové aktivity pre väčší okruh mladých ľudí. Dá sa povedať, že som sa vrátil na moje staré pracovisko, medzi známych ľudí, s ktorými som už kedysi  spolupracoval. Po čom som tak túžil mi vytvorila situácia, že môj predchodca Koloman Tóth, ktorému sa mimochodom chcem poďakovať za odvedenú kvalitnú prácu, odišiel do zaslúženého dôchodku  a bol vypísaný konkurz,“ hovorí 44-ročný László Iván, ktorý má ucelenú koncepciu rozvoja a budúcnosti CVČ.

Podľa jeho slov chce pokračovať v tom, čo sa v CVČ robilo a trochu to rozšíriť a spestriť. Napríklad o príležitostnú činnosť, ako tradície a zvyklosti Veľkej noci, Májov či Vianoc. Chcel by rozšíriť aj paletu športových podujatí napríklad o viacboj všestrannosti pre materské školy, o beh okolo námestia, beh humanity či streetball a tým zmobilizovať a zapojiť väčší okruh ľudí aj z okolia. „Samozrejme v úzkej spolupráci s tunajšími základnými školami, s mestským úradom a tiež  obecnými úradmi. Je toho veľa čo som si predsavzal a čas ukáže, ako sa bude dariť všetko uskutočniť  a premeniť na drobné.“

Faktom je, že CVČ v Tornali má v súčasnej dobe obmedzené možnosti. V jednej budove sa vďaka úsporným opatreniam nekúri, a tak krúžky fungujú len v hlavnej budove, alebo v náhradných priestoroch. Ďalším obmedzujúcim faktorom sú plánované investície mesta v jeho priestoroch. V spolupráci s BBSK sa tu má vybudovať akési centrum sociálnej starostlivosti.

Nový riaditeľ je známy organizátor, ale aj športovec mesta. Dlhé roky sa venoval bojovému umeniu Muaythai. Chodil na rôzne súťaže a viackrát sa objavil aj na medzinárodných maratónoch. Zabehol Košický maratón mieru, zúčastnil sa Iron Man-u v Budapešti a podobne. V posledných rokoch sa venuje trénerskej a manažérskej činnosti. So synom Ádámom sa práve chystajú na ME medzinárodnej Muay thai asociácie do tureckej Ankary. Na nedávnom marcovom podujatí Športovec roka 2022 regiónu Gemer-Malohont v Klenovci syn Ádám získal vo svojej kategórii úctyhodné tretie miesto. László Iván sa medzi trénermi môže popýšiť  s najlepším umiestnením.

Zdroj: Laco Polgári (redakčne upravené)