Súkromná základná škola Creative v R. Sobote pozýva na Deň otvorených dverí aj na zápis do 1. ročníka

Milí rodičia a milé deti, srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí a na ZÁPIS v priestoroch našej školy, SZŠ/ MAI „CREATIVE“ na Ulici K. Mikszátha 1, Rimavská Sobota.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa uskutoční 24. marca od 8.00 do 11.35 hod. Počas DOD vás a vaše detičky naše šikovné pani učiteľky a žiaci začlenia do nášho vzdelávacieho programu, budete mať možnosť si pozrieť formu vzdelávania aj pomocou CLIL metódy a aktívne sa zapojiť do vyučovacej hodiny. Na otázky ohľadom štúdia na našej škole vám adekvátne zodpovie vedenie školy. Tešíme sa na vás.

Zápis so 1. ročníka bude 20. apríla

Zápis do 1. ročníka bude 20. apríla od 14:00 do 17:00 hod. Počas zápisu sa predškolákom budú venovať pani učiteľky 1. stupňa. Detičky si skúsia rôzne aktivity, kde predvedú svoje zručnosti a schopnosti. Rodičom sa bude venovať vedenie školy. Počas zápisu sa školská psychologička dohodne s rodičmi žiakov na teste školskej zrelosti, ktorý detičky čaká v máji.
Priebežne sledujte stránku: www.creative.edupage.org, podrobnejšie informácie nájdete na linku:
https://creative.edupage.org/a/zapis-do-1-rocnika-sukromnej-zakladnej-skoly

Prihlášku môžete podať na stránke:
https://creative.edupage.org/register/

Zdroj: PR-článok, ZŠ Creative Rimavská Sobota