Rimavskosobotská samospráva chce odpredať chátrajúcu budovu bývalého domova mládeže. Minimálna cena predstavuje 1,2 mil. eur

Rimavskosobotská samospráva odpredáva chátrajúcu budovu bývalého domova mládeže na Školskej ulici. Na odpredaji prebytočného majetku sa zhodli včera poslanci mestského zastupiteľstva. Za návrh hlasovalo 16 poslancov, dvaja boli proti. Minimálna cena za budovu a prislúchajúci pozemok je 1,2 mil. eur. Zábezpeka pre záujemcov predstavuje 10 percent zo sumy. Ako pred hlasovaním vyhlásil primátor Jozef Šimko, je to jedno z najdôležitejších uznesení za posledné roky a rozhodne sa v ňom, akou formou sa vyrieši problém chátrajúcej budovy. Podľa územného plánu budova môže byť využívaná na bytové účely. 

Poslanci odsúhlasili prebytočnosť majetku stavby a odhlasovaním verejnej obchodnej súťaže, zaviazali záujemcov, aby nad rámec návrhu predložili aj investičný zámer, zastavovaciu štúdiu a vizualizáciu plánovaného využitia priestoru. „Tento zámer bude zapracovaný aj do kúpnej zmluvy,“ priblížil pri čítaní návrhu predseda komisie Ivan Hazucha, podľa ktorého podmienky VOS sú na jedenástich stranách. Prípadnú kúpnu zmluvu tak primátor predloží poslancom na schválenie. „A kým mi to neschválite, tak nepodpisujem kúpnu zmluvu,“ ubezpečil Šimko. Ako niekoľkokrát vyhlásil, budova v meste chátra a využívajú ju aj bezdomovci. Pripomenul, že sú dve alternatívy využitia tejto budovy, okrem predaja aj prebudovanie na byty pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý ale poslanci už niekoľko rokov odmietli odsúhlasiť. Alternatívu vyhlásenia referenda o ďalšom využití poslanci zmietli zo stola. Tento návrh odporučil prerokovať poslancom výbor mestskej časti Rožňavská – Šibeničný vrch – Sabová – Vinice. Realizácia referenda bolo ohodnotené na výdavky vo výške 30-tisíc eur z mestskej kasy.

internát Rimavská Sobota

Budova internátu patrí medzi najväčšie v meste i okrese Rimavská Sobota a počas fungovania domova mládeže tam bývali stovky študentov. Postavený bol v rokoch 1961-64 a pre potreby mládeže slúžil približne do roku 2006. Mesto budovu získalo od Banskobystrického samosprávneho kraja zámenou majetkov.  

Zdroj: vobraze.sk