MsZ stroskotalo pri bode internátu. Diskusia sa vyostrila a poslanci na protest predčasne opustili sálu

Rokovanie rimavskosobotského mestského zastupiteľstva bolo predčasne ukončené. Dôvodom bolo, že poslanci väčšinového klubu Odvážme sa zrýchliť na protest opustili rokovaciu sálu.

Ostrú výmenu názorov medzi primátorom mesta Jozefom Šimkom a poslancami sa odohrala počas rozpravy k bodu o využívaní budovy bývalého študentského internátu na Školskej ulici. Primátor sa už dlhodobo zasadzuje o to, aby sa v chátrajúcej budove, kde sa dlhodobo zdržiavajú bezdomovci, vybudovali byty pre mladé rodiny. Na prestavbu by sa využili peniaze zo Štátneho fondu rozvoja bývania a to tak, že polovicu financií by mesto získalo vo forme dotácie a druhú polovicu by splácalo vo forme bezúročnej pôžičky.

Poslanci naopak dlhšie presadzovali, aby sa v budove zriadil domov pre dôchodcov a najnovšie chcú nechať bývalý internát zakonzerovať do doby, kým sa nerozhodne, ako bude využívaný. S prebudovaním budovy na byty pre mladé rodiny nesúhlasia ani obyvatelia príslušnej mestskej časti, o čom rozhodli na rokovaní výboru v polovici marca. Za tento návrh hlasovala väčšina, 37 ľudí, ktorí prišli a prejavili záujem o veci verejné. Zároveň sa priklonili k tomu, aby bola budova zakonzervovaná.

Primátor počas diskusie pripomenul, že budova už raz bola v minulosti zakonzervovaná a dodal, že aj teraz by hrozilo, že by sa tam bezdomovci opäť nasťahovali. Šimko na mestskom zastupiteľstve predložil uznesenie s niekoľkými možnosťami využitia budovy internátu, o ktorých mali poslanci hlasovať osobitne. Buď sa budova prebuduje na bytovku s bytmi pre mladé rodiny, na čo sa využijú financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ďalšou variantou je, že sa budova predá v celku alebo po častiach, prípadne sa časť budovy odčlení a prebuduje na domov dôchodcov.

Ďalšou možnosťou je budovu zrekonštruovať za mestské peniaze a potom ju prenajímať podnikateľom, zakonzervovať alebo predať za jedno euro spoločnosti Kaufland.

Do rozpravy sa zapojil poslanec Ivan Hazucha či aj Roman Vaľo, ktorý informoval, že problematiku internátu rozoberala aj komisia výstavby, dopravy a územného plánovania. Ta podľa Vaľa prijala stanovisko v zmysle stavebného zákona, aby mesto prostredníctvom TSM zamedzilo vstupu do budovy, čím by sa zabránilo jej ďalšiemu znehodnoteniu. Primátor reagoval, že nevidí iné riešenie, ako prestavbu na byty pre mladé rodiny, je to pre mesto najvýhodnejšie a treba ísť do tejto možnosti.

Diskusia medzi primátorom a poslancami za klub Odvážme sa zrýchliť sa postupne vyostrovala a keď Šimko nazval poslanca Vaľa sociopatom, ten vyhlásil, že keďže primátor nevie udržať dekórum rokovania mestského zastupiteľstva a uráža poslancov, ich poslanecký klub opúšťa rokovaciu sálu.

Po ich odchode zostalo v sále len deväť poslancov, mestské zastupiteľstvo už teda nebolo uznášaniaschopné a primátor ho musel prerušiť.

Pokračovať sa bude na budúci týždeň a poslanci by mali rozhodovať aj o tom, komu bude udelená Cena mesta.

Chátrajúci internát by mali zakonzervovať. K tomuto názoru sa prikláňajú občania + video

Zdroj: vobraze.sk