Koníky sú naše hobby, ktoré nám aj radosť robí

Pod týmto názvom OZ Jazdecký klub EXCEL MADON Rimavské Brezovo zorganizoval projekt, podporený v Nadáciou SPP v rámci Grantového programu Športuj aj Ty 2023, vo výške 2000 eur.
Cieľom projektu bolo okrem zakúpenia nového materiálno – technického vybavenia, slúžiaceho na každodenné športové aktivity, ktoré sú v združení zamerané na športové jazdenie a chov a starostlivosť o koníky. Počas prázdnin boli zorganizované aj letné tábory pre deti, ktoré mali záujem jazdiť a naučiť sa všetko potrebné, čo sa týka jazdenia a starostlivosti o kone. K tomu nám pomohli zakúpené športové jazdecké pomôcky pre deti a mládež, ako aj uzdečky, sedlá a potreby na správne osedlanie a pripravenie koní na jazdenie.

Počas mesiacov júl a august OZ zorganizovalo 6 turnusov letných táborov, z toho 3 pobytové letné tábory. Vďaka podpore projektu a novým športovým pomôckam a potrebám sme mali možnosť obnoviť naše materiálno-technické vybavenie a zabezpečiť bezpečné športovanie do budúcna pre všetkých záujemcov z radov detí a mládeže ako aj mladých dospelých, nakoľko väčšina detí, ktoré navštevujú jazdecký klub nedisponujú častokrát vlastným vybavením, nakoľko sme v okrese s najvyššou mierou nezamestnanosti, kde je väčšina rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia, žijúca často na hranici chudoby.

No deti majú svoje potreby, záľuby a my sme im aj vďaka projektu umožnili dopriať kvalitný život a aktívne a zmysluplné trávenie voľného času, radosť zo športu, pestovanie kladného vzťahu k športovaniu a starostlivosti o koníky a zvieratká, ako aj vzdelávanie v oblasti rozvoja športových zručností a vedomostí za pomoci 3 odborníkov- skúsených lektorov jazdenia počas 3 pobytových táborov.

Zdroj: Veronika Muránska, PR-článok