Začiatok výstavby priemyselného parku v R. Sobote naplánovali na september

Začiatok výstavby štátneho priemyselného parku v Rimavskej Sobote je naplánovaný podľa harmonogramu na september tohto roka. Tento termín je podmienený ukončenými stavebnými povoleniami. Pre vobraze.sk to uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík. Podľa jej vyjadrenia ešte neboli vydané všetky povolenia v súvislosti s jeho výstavbou. „Ide o stavebné povolenia na technickú infraštruktúru a hrubé terénne úpravy,“ spresnila. Doplnila, že proces prípravy výstavby prebieha zatiaľ v súlade s harmonogramom.

„Priemyselný park sa člení na štyri časti, pričom v súčasnosti sa pracuje na vybudovaní jeho prvej časti. Dve ďalšie sa budú budovať postupne v nasledujúcom období. Štvrtá časť je vyhradená na technickú infraštruktúru celého parku,“ priblížila Mária Pavlusík. Podotkla, že celkové dokončenie priemyselného parku je plánované na jún 2025.

Vlani v júli schválila vláda návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Priemyselný park Rimavská Sobota“, ktorého uskutočnenie je vo verejnom záujme. Podľa materiálov k tomuto rozhodnutiu strategické územie tvoria pozemky s rozlohou 164,83 ha, ktoré sú „nevyhnutne potrebné na realizáciu významnej investície a jej doplnkových stavieb a zariadení“. Ako sa v nich ďalej uvádza, prevažná časť strategického územia investičného projektu „Priemyselný park Rimavská Sobota“ sa nachádza v katastrálnom území Rimavskej Soboty, pričom časť nevyhnutnej externej infraštruktúry sa nachádza v katastrálnom území Čerenčian.
Činnosti súvisiace s prípravou a výstavbou priemyselných a strategických parkov realizuje spoločnosť MH Invest, a to na základe poverenia ministerstva hospodárstva.

Na začiatku minulého mesiaca schválila úradujúca vláda návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote“, ktorého uskutočnenie je vo verejnom záujme. O jeho vydanie požiadala spoločnosť Winkelmann Building + Industry Slovakia. Táto investícia sa má zrealizovať práve v pripravovanom priemyselnom parku.

Zdroj: vobraze.sk,vlada.gov.sk