Poslanci v R. Sobote sa zaoberali mestskou chatou. Pridali financie hokejistom, v pláne je oprava ciest a chodníkov

Mesto Rimavská Sobota hospodárilo v minulom roku s prebytkom vyše milión eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2022, ktorý včera schválili mestskí poslanci. Materiál o záverečnom účte predložil na mestskom zastupiteľstve vedúci ekonomického odboru na mestskom úrade Miroslav Bielak. „Mesto v roku 2022 hospodárilo s prebytkom 1 018 078 eur,“ uviedol Bielak s tým, že z prebytku sa vylúčia tie nevyčerpané prostriedky, ktoré boli účelovo učené, buď zo štátneho rozpočtu, alebo z iných oblastí. „Celkový použiteľný prebytok je po vylúčení týchto prostriedkov 731 462, 41 eur. Z uvedeného navrhujeme 728 162, 46 eur previesť do rezervného fondu a do sociálneho fondu 3 300 eur,“ upresnil šéf ekonomického odboru.

Zároveň informoval aj o hospodárení mestských organizácií. Technické služby mesta mali zisk 75 948 eur, Mestské kultúrne stredisko malo zisk 9 552 eur, Mestský športový klub mal stratu 11 484 eur a stratu vykázala aj Mestská bytová správa, a to vo výške 9 198 eur. 

Poslanci sa opäť zaoberali výstavbou koncertnej sály pri základnej umeleckej škole, ktorá má byť financovaná formou úveru vo výške 202 236 eur. Tomuto bodu sa už mestské zastupiteľstvo venovalo vo februári, vtedy ho primátor Jozef  Šimko stiahol z rokovania. Tentoraz navrhol stiahnuť materiál poslanec Obaidullah Mir. Vysvetlil to tým, že k menu nemajú žiadne relevantné informácie. „Nie som proti tomu. Som za, aby sa sála postavila v Rimavskej Sobote, no počúvame rôzne interpretácie, čo sa týka toho projektu a bojím sa, že preto tento bod neschválime. Navrhujem tento bod stiahnuť,“ povedal Mir, ktorý zároveň navrhol vytvoriť poslanecký prieskum. Zúčastnili by sa na ňom navrhnutí poslanci i zástupcovia ZUŠ a na základe prieskumu by sa podľa neho poslanci dostali k relevantným informáciám.

V ďalšej časti rokovania sa poslanci zaoberali predajom mestskej chaty na Kurinci. Tento bod predložil viceprimátor Jozef Tóth. Ako informoval, chata nebola jedenásť rokov využívaná a v tomto roku mesto chcelo do jej opravy investovať približne 150 tisíc eur. Peniaze sa však nenašli. „Bol som si ju pozrieť a musím skonštatovať, že je v nepoužiteľnom stave. V tomto roku to už neopravíme a podľa môjho názoru v budúcom roku už nebudeme potrebovať 150 tisíc eur, ale až 200 tisíc eur. Ak by sme tieto prostriedky aj investovali, využiteľnosť chaty je asi 60 dní. Preto odporúčam predaj tejto nehnuteľnosti,“ vyjadril sa viceprimátor mesta. Proti predaju bol poslanec Ivan Hazucha. „Mňa netrápi, odkiaľ vziať peniaze, ale či budovu dokážeme zmysluplne využívať. To, či bude prinášať peniaze alebo nie, my nie sme hotelieri, je to služba občanovi, možno služba zamestnancom mestského úradu. Tá chata sa dá kadejako využiť. Dajme ešte raz šancu o tom hovoriť, aby sme našli jej využitie,“ poznamenal Hazucha.

Väčšina poslancov, ktorí sa zapojili do diskusie, súhlasila s tým, že s chatou treba niečo robiť, aby nechátrala a bola využitá. Podľa poslanca Františka Auxta, ktorý je dlhoročný chatár, je najvhodnejšie chatu prenajímať na kľúč. Ako však podotkol, je to najhoršia forma, lebo je tam slabá kontrola a hrozí rýchle opotrebovanie zariadenia a slabá návratnosť financií. Hlasoval za odpredaj.

Poslanec Štefan Tankó a Roman Vaľo boli proti odpredaju, obzvlášť v dobe, keď sa do Kurinca investuje toľko financií a hovorí sa o nom, ako o „zlatom vajci“ . Považujú to za nezodpovedný pohľad a pristup chatu takto odpredať. Podľa Vaľa chata nie je až v takom stave, že by sa musela zbúrať. Podľa primátora Jozefa Šimka treba nájsť financie na jej opravu a nenechať chatu chátrať, alebo ju predať. Financie sa podľa neho nenašli a z jej predaja by vedeli využiť príjem na iné výdavky. Pohrozil, že ak tento zámer poslanci neodsúhlasia, tak stiahne z rokovania prvú zmenu rozpočtu. Odpredaj chaty odhadol na 90-100 tisíc.

„Mesto nevie všetko robiť, aby nastal rozvoj, potrebujeme k tomu každého,“ prehlásil poslanec a viceprimátor Attila Hallász. Ak bude možnosť a nájde sa vhodný podnikateľ, aby chatu kúpil, zvýši tým úroveň ubytovania a turizmu na Kurinci.

Poslanecký zbor nakoniec rozhodol, že túto chatu mesto odpredá a jej cena sa určí podľa znaleckého posudku.

Zastupiteľstvo včera prerokovalo aj prvú zmenu rozpočtu. Ako uviedol Miroslav Bielak, v príjmovej časti sa navyšujú sumy niektorých projektov, ako príjem za riešenie migračných výziev, z tohto projektu získala samospráva 202 tisíc eur. Do príjmovej časti boli tiež zahrnuté prostriedky z rezervného fondu a nevyčerpané prostriedky z minulých rokov. Čo sa týka výdavkov, tam chce samospráva použiť financie na rôzne účely. Vyše 360 tisíc eur plánuje vynaložiť na obnovu materských a základných škôl a financovanie projektov, 100 tisíc eur má ísť na projektovú dokumentáciu na obnovu bývalého Župného domu z Plánu obnovy a odolnosti, ďalších 100 tisíc eur má dostať hokejový klub.  Plánuje sa aj oprava ciest a chodníkov, na tú pôjde vyše 180 tisíc eur. Mestské kultúrne stredisko má dostať 56 tisíc eur na opravu parkiet a zatekajúcej strechy na amfiteátri. O takmer 20 tisíc eur sa zvyšujú výdavky na mestské noviny, ktoré plánuje samospráva vydávať od septembra ako dvojtýždenník, pričom náklad novín sa zvýši na 9000 kusov a periodikum bude distribuované do schránok občanov mesta. Na krytie kapitálových výdavkov použije samospráva vlastné príjmy, ako aj financie z rezervného fondu, štátneho rozpočtu či rôznych grantov. Zmenu rozpočtu schválili poslanci jednohlasne.  Keďže v utorok neprerokovali všetky body programu, mali by sa znovu stretnúť na budúci týždeň.

Zdroj: vobraze.sk