V Komunitnom centre v Hnúšti zorganizovali tábor pre deti z okolia

Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR so sídlom v Hnúšti zorganizovalo a zrealizovalo v dňoch od 18.júla do 22.júla denný tábor v priestoroch Komunitného centra s názvom Táborujeme komunitne.

Účastníkmi tábora boli deti a mládež vo veku od 7 do 15 rokov z rómskeho etnika, pochádzajúce z mesta Hnúšťa a jeho okolitých častí ako Hačava – Skálie, Likier, Mútnik. Tábor trval päť dní. Počas nich mali deti a mládež pripravený bohatý program zameraný na kultúru a históriu rómskej národnostnej menšiny, kde sa mali možnosť dozvedieť viac o histórii a kultúre svojho národa, a to prostredníctvom rôznych prednášok a besied. Zamerané boli na históriu, kultúru, hovorilo sa o speve, hudbe, tanci, ako aj o tradičných rómskych remeslách či známych rómskych osobnostiach.

Ako sa v klasickom tábore patrí a je zvykom, nechýbali v ňom ani tvorivé dielne na túto tematiku, tanečné workshopy. Deti sa tiež venovali športovým hrám, vzájomne súťažili v rôznych športových disciplínach a aktivitách, spoločne sme navštívili miestne inštitúcie v našom meste, ktoré tvorili sprievodný a doplnkový program tohto komunitného tábora.

Podarilo sa nám navštíviť Mestskú knižnicu Štefana Pasiara v Hnúšti, v ktorej akurát prebiehala výstava známych slovenských hercov v školskej lavici, navštívili sme aj psí útulok s názvom Hnúšťanské labky a expozíciu histórie priemyslu a iné miesta v našom meste.

Počas týchto dní mali deti možnosť spoločne vyskúšať kreslenie a maľovanie s maliarkou Šarlotou Bottovou, ktorá už stihla počas svojho doterajšieho umeleckého pôsobenia zrealizovať niekoľko krásnych výstav so svojimi prácami a zúčastnila sa rôznych workshopov a aktivít na tému umenia.

Na záver celého tábora sa vybrali tí najlepší a najaktívnejší z účastníkov spolu s organizátormi na výlet a navštívili zámok vo Zvolene a následne aj zámok vo Vígľaši. Strávili tak pekné spoločné chvíle, na ktoré sa nezabúda.
Komunitný denný tábor s názvom Táborujeme komunitne sa mohol zrealizovať vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorému touto cestou organizátor srdečne ďakuje.

Zdroj: Mária Demeová (redakčne upravené) Sponzorovaný článok

„Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín“

BBSK