Bývalá riaditeľka hnúšťanskej materskej školy Berčíková spieva v ŽSS Skaliny

Terézia Berčíková s vnučkou 

Terézia Berčíková spieva v Ženskej speváckej skupine Skaliny z Hnúšte. Je jej dlhoročnou členkou. Celý život pracovala ako učiteľka v materskej škole, pričom vyše dvadsať rokov bola riaditeľkou. Staršia generácia si ju môže pamätať ako cvičiteľku spartakiády, bola tiež poslankyňou mestského zastupiteľstva a sobášiacou.

Od detstva sa Terézia Berčíková túžila stať učiteľkou. Pochádza z obce Badín v okrese Banská Bystrica. Dva roky zastávala funkciu riaditeľky v Materskej škole vo Vlkanovej. V tom čase sa spoznala so svojím manželom, rovnako učiteľom. Do Hnúšte sa prisťahovala vďaka nemu. „Terajšiu Materskú školu Nábrežie Rimavy v Hnúšti otvorili v roku 1977. V tom čase to bola materská škola a detské jasle, ktorú tvorili dve oddelenia jaslí a štyri oddelenia materskej školy,“ spomína pre vobraze.sk Terézia Berčíková (69). V roku 1991 sa stala jej riaditeľkou, vystriedali sa pri nej tri zástupkyne. Vo funkcii zostala pracovať až do odchodu do dôchodku.

Rada spomína na učiteľské časy
Pracovný kolektív hodnotí aj s odstupom času ako veľmi dobrý. Učiteľky boli približne v rovnakom veku, boli tvorivé, vynaliezavé. Dokázali sa zomknúť pri príprave kultúrnych programov pre rodičov, školských a verejných akcií. Deťom sa snažili učenie priblížiť zážitkovou formou, aby boli v materskej škole šťastné, a aby boli i rodičia spokojní. Za jej pôsobenia sa zaviedli vianočné posedenia pre dôchodcov, pri ktorých sa stretával aj bývalý kolektív v dôchodkovom veku. V tejto tradícii pokračuje aj jej nástupkyňa.

„Rada spomínam na moje učiteľské časy. Veľmi ma bavila práca s deťmi. Začínala som v triede veľkých detí, neskôr som ako riaditeľka učila najmenšie deti,“ povedala Terka, ako ju všetci volajú. Riaditeľkou hnúšťanskej materskej školy bola 23 rokov. „Deťom sme častokrát hrávali divadielka. Vyrábali a kreslili sme pre ne rôzne pomôcky, matematické listy. Obľúbenou u mňa bola telesná, výtvarná a hudobná výchova. Mám veľmi rada spev a bolo tomu tak aj pri práci s deťmi,“ uviedla s úsmevom.

Spevu sa venuje už od základnej školy. Prezradila, že si rada zaspieva aj doma, napríklad s vnučkou Rinkou. Snaží sa viesť ju k spevu. „Veľa som spievala aj deťom pri výchovno-vyučovacej práci. Vedela som spevom zaujať aj 2-ročné deti počas ich adaptácie. Som si vymýšľala a spievala im aj pri rôznych hrách,“ poznamenala Terka.

Od začiatku členkou ŽSS Skaliny
V Hnúšti vznikla v roku 1987 Ženská spevácka skupina pri folklórnom súbore Sinec, dnešná ŽSS Skaliny. Momentálne ju tvorí deväť členiek, takmer všetky sú už v dôchodkovom veku. Pri príležitosti 30. výročia jej vzniku túto spevácku skupinu ocenila hnúšťanská samospráva. Berčíková je súčasťou tejto speváckej skupiny od úplného začiatku, teda 36 rokov. Podľa jej slov chýba dnešným mladým ľuďom záujem o folklór a tradície. Dúfa, že v Hnúšti opäť vyrastú mladí folkloristi vďaka Detskému folklórnemu súboru Zrkadielko „Okrem našej speváckej zložky bola v tom čase v súbore aj tanečná. Vystupovali sme spolu nielen na Slovensku, ale napríklad aj v Španielsku, Grécku, Francúzsku, Juhoslávii, Poľsku,“ priblížila. Členovia pôvodného FS Sinec zostarli, preto je tanečná zložka momentálne pozastavená. Stále však pôsobí jeho hudobná zložka, ŽSS Skaliny a mužská skupina Húžva. Hnúšťu reprezentujú na rôznych folklórnych podujatiach. Repertoár ženskej skupiny zahŕňa okrem ľudových piesní i národné. „Mojou najobľúbenejšou je ľudová pieseň Nič sa mi nepáči,“ podotkla dlhoročná speváčka.

V roku 2015 získala uznanie primátora za jej pedagogickú činnosť a udržiavanie tradícií i výchovu k folklóru. Dôchodok si užíva od roku 2014. „Rok po mojom odchode na dôchodok som dostala ponuku ísť zastupovať do Materskej školy Klokočova. Ihneď som túto možnosť prijala, pretože práca s deťmi mi chýbala a vhupla som opäť do pedagogického procesu,“ povedala. Celkovo odpracovala v pedagogickom procese 42 rokov.Mnohí si môžu Terku pamätať aj ako cvičiteľku československej spartakiády Rodičov a detí alebo ako cvičiteľku pospartakiádnych cvičení. „Chodila som na nácviky spartakiádnych cvičení do Banskej Bystrice. Na poslednej v 1990 som bola dokonca ako okresná cvičiteľka. Škoda, že ju v polovici nácvikov zrušili.“

Záhradkárčenie srdcovou záležitosťou
V súčasnosti je záľubou Berčíkovej pestovanie kvetov – koleusov a muškátov. Záhradkárčenie považuje za svoju srdcovú záležitosť.  Rada chodí na prechádzky so svojím psíkom, obľubuje vychádzky do prírody spojené s hubárčením. Rieši krížovky, sudoku a nepohrdne ani historickou  či romantickou knihou. „So Skalinami sa stretávame raz do týždňa. Vždy sa teším na spievanie, sme ako taká rodina. Už sa poznáme veľa rokov, tešíme sa na seba,“ skonštatovala Terka, ktorá v decembri oslávi okrúhle životné jubileum. Má dve dcéry. Jedna je lekárkou a druhá inžinierkou.Dve volebné obdobia (od 1994 do 2002) bola poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Hnúšti. Počas poslaneckého obdobia bola aktívna v ZPOZ-e.

Zdroj: vobraze.sk, foto: album T. Berčíkovej